Översiktlig beskrivning hur markvegetationstyperna bestäms

Senast ändrad: 26 maj 2020

Nedanstående schema ger en översiktlig beskrivning hur markvegetationstyperna bestäms.

Ett schema för översiktlig bestämning av markvegetationstyp, illustration.

För mer detaljerade beskrivningar hänvisas till:
Hägglund, B. och Lundmark, J-E., 1982. Handledning i Bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem. Del 3, Markvegetationstyper-skogsmarksflora. Skogsstyrelsen, Jönköping.