Markmikrobiologi

Senast ändrad: 11 maj 2016
daniel.jpg

Mikroorganismer är centrala för alla viktiga biogeokemiska processer på jorden. De här processerna ger värdefulla ekosystemtjänster som att cirkulera näringsämnen, reglera klimatet och bryta ner organiskt material och föroreningar. För att förvalta de här tjänsterna behöver vi få en bättre förståelse för de ekologiska processer som styr mångfalden och funktionen av mikrobiella samhällen.

Läs mer om vår forskning kring markmikrobiologi på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Professor Sara Hallin

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
sara.hallin@slu.se, 018-673209

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se