Markmikrobiologi

Senast ändrad: 14 april 2021
En man i keps hukar på marken, foto.

Mikroorganismer är centrala för alla viktiga biogeokemiska processer på jorden. De här processerna ger värdefulla ekosystemtjänster som att cirkulera näringsämnen, reglera klimatet och bryta ner organiskt material och föroreningar. För att förvalta de här tjänsterna behöver vi få en bättre förståelse för de ekologiska processer som styr mångfalden och funktionen av mikrobiella samhällen.


Kontaktinformation

Professor Sara Hallin

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
sara.hallin@slu.se, 018-673209