Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig mikrobiologi

Vi undersöker vilken roll mikroorganismer i marken spelar för växthälsan och ekosystems funktion.

Från fält till lab

Vi är särskilt intresserade av mikrobers och markfaunas roll i biogeokemiska kretslopp i ett föränderligt klimat. Vi arbetar både i boreala skogar och i jordbrukssystem för att bättre förstå sambanden mellan markorganismer och de träd och växter de lever vid. Vi använder oss av fältobservationer, utomhus- och inomhusexperiment och en stor variation av labbanalyser för att undersöka sambanden.

Forskargruppen

Här kan du läsa mer om forskarna i gruppen skoglig mikrobiologi.

Forskning

Våra forskningsprojekt och ämnesområden (på engelska)

Händer med mossa. Foto.

Utbildning

Vi erbjuder kurser på både grund- och forskarnivå.

Frågor? Kontakta oss!

Vill du samarbeta med oss? Har du frågor? Kontakta gärna professor Paul Kardol som leder forskargruppen i skoglig mikrobiologi.

Publicerad: 06 februari 2024 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…