Växtsjukdomars epidemiologi

Senast ändrad: 05 februari 2024

Inom forskningsområdet växtsjukdom epidemiologi studerar vi de rumsliga och tidsmässiga dynamiken och det ekologiska samspelet mellan växtpatogener, växtvärdar och miljö.


Kontaktinformation

Jiasui Zhan

Professor i växtpatologi
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jiasui.zhan@slu.se, 018-672369