Information för medarbetare

Senast ändrad: 05 februari 2024

Här hittar du intern information om var rum och utrustning kan bokas, hur du bokar resor och viktiga adresser.

Boka utrustning och lokaler

Efter 1 juli 2022 bokas mötesrum och mobil videokonferensutrustning med Outlook, Outlook webmail eller Apple Calendar.

Mykopat Computing Grid

Institutionens beräkningsverktyg är till för att användare ska kunna analysera stora genetiska datamängder och annan analys som kräver långa beräkningstider på Linux-system.

Resebyråer med ramavtal med SLU

Alla resebokningar för tjänsteresor ska göras via SLU:S upphandlade resebyrå.
Här finns information om hur du bokar en resa på medarbetarwebben.

EU-ansökningar

Participant Identification Code (PIC) för EU-ansökningar: 999887350

Huvudkonton

  • Bankgiron för svenska kunder: Huvudkonto, bg: 5050-7920
  • Bankgiro för utländska kunder: IBAN SE92 1200 0000 0128 1011 9104 DABASESX

Forskning/ Externfinansiering uppdrag och bidrag

  • Svenska finansiär: Huvudkonto, bg: 5050-7938
  • Utländska finansiär: IBAN SE70 1200 0000 0128 1011 9104 DABASESX

Bankadress

Danske Bank,
Norrmalmstorg 1
111 46 Stockholm

Fakta:

Viktiga uppgifter

Leveransdress

Biocentrum, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Ulls gränd 1
756 51 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Postadress

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
Box 7026
750 07 Uppsala

Begär 30 dagar netto som betalningsvillkor, skriv kontaktperson för försändelsen, samt ange intern betalningsreferens (390xxx) /där xxx byts ut mot lämplig trebokstavskod/.

Organisationsnummer: 202100-2817

Momregistreringsnummer/VAT-nummer: SE202100281701