Distanskurser i grundläggande svampkunskap

Senast ändrad: 22 augusti 2018
kantarell.jpg

Nu går det att läsa mykologi vid SLU i Uppsala. Vi ger en översiktskurs och en påbyggnadskurs för dig som kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Stort intresse för svampkunskap på distans 2018

Närmare 600 personer ansökte om att läsa sommarens grundläggande distanskurs i svampkunskap. Glädjande med så stort intresse för svamp. Tyvärr finns det dock bara 30 platser i år och vi har därför bara kunnat erbjuda plats till ett fåtal.

Urvalet av vilka som antagits har baserats på betyg av antagningsenheten på SLU. Urvalet har baserats på (1) betyg direkt från gymnasiet, 11 personer, (2) gymnasiebetyg som kompletterats 2 personer, (3) folkhögskolebetyg 1 person, (4) högskoleprov 9 personer samt baserat på (5) akademiska poäng 7 personer. Lika många procent har antagits i varje grupp. Har flera personer haft samma meritvärde har lottning skett.

Vi kommer att försöka få finansiering för att dubblera kursen till 2019.

Till höstens påbyggnadskurs har närmare 100 personer sökt till kursens 30 platser. Besked om antagning lämnas den 16 juli.

Klibbticka.jpg
De flesta tickor har fruktkoppar som växer på levande eller döda träd och buskar och lever då på att bryta ner ved. På bilden syns en klibbticka. Foto: Anders Dahlberg.
mangfald_7076.jpg
Svampar finns i en uppsjö av färger och former och kan vara både stora och små. De finns överallt men lever ofta ett osynligt liv som tunna svamptrådar och visar sig bara ibland som fruktkroppar. Foton: Mikael Krikorev.
mykorrhiza.jpg
Mykorrhiza bildas mellan en svamps hyfer och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. Foto: Anders Dahlberg.

Kurserna ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t. ex. inom naturvård. Kurserna är en utveckling av de framgångsrika svampkurserna som Elisabeth Bååth organiserade vid Umeå universitet 1993-2012. Svampkonsulenternas Riksförbund medverkar i kurserna.

Svampkunskap – en introduktion till mykologi

9 juni - 9 september 2018

Detta är en kurs för dig som redan kan lite om svampar och vill få en översikt i mykologi, svampars biologi och ekologiska roller samt att bättre lära dig att känna igen våra vanligare arter. Kursen vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t. ex. inom naturvård. I utbildningen ingår bland annat att du skall lära dig känna igen mat- och giftsvampar, vara bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar liksom svampars användningsområden och olika funktioner i naturen.

Träffar

  1. Lördag - söndag 9-10 juni träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, diskussioner, övningar och exkursioner.
  2. Onsdag – söndag 5-9 september, träff på Billingen i Skövde med exkursioner, bestämningsövningar, svampekologi och diskussioner.

Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi

3 sept 2018 – 20 jan 2019

Detta är en fortsättningskurs som fodrar att man har gått introduktionskursen i mykologi eller har förkunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen kommer kursen ge en både bred fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars förekomster och betydelser för olika  processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering liksom att DNA och andra metoder används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar också avsnitt om nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi.

Träffar

  1. Lördag – måndag 15-17 september träff på Billingen i Skövde med föreläsningar, exkursioner och bestämningsövningar.
  2. Lördag - söndag 19-20 januari 2019 träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, seminarier och redovisningar av egna arbeten.
Fakta:

Båda kurserna är upplagd med två träffar och med egna självstudier, övningar och eget arbete däremellan. Det finns 30 platser på varje kurs. Anders Dahlberg (kontaktuppgifter nedan) är kursledare. Medverkar gör också Rut Folke från Svampkonsulenternas Riksförbund, Petra Fransson (SLU) samt Michael Krikorev (SLU, påbyggnadskursen).

För godkända kurser krävs närvaro vid träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt eget mindre eget arbete och godkända artprov. Det räcker med elementära datorkunskaper, men behöver tillgång till en dator, internet och e-post.

Anmälan till kurserna sker genom antagning.se

Kurskoder
  • Svampkunskap – en introduktion till mykologi:  BI1297
  • Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi: BI1298

Du kan även söka information om kurserna i SLU:s kurskatalog.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se