Distanskurser i grundläggande svampkunskap

Senast ändrad: 12 april 2019
kantarell.jpg

Vi ger en översiktskurs och en påbyggnadskurs för dig som kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Mykologikurserna ges sedan 2018 vid SLU i Uppsala. Kurserna ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t. ex. inom naturvård. Båda kurserna har 30 platser och var rejält översökta 2018. Kurserna är en utveckling av de framgångsrika svampkurserna som Elisabeth Bååth organiserade vid Umeå universitet 1993-2012. Läs mer om de två kurserna nedan.

Klibbticka.jpg
De flesta tickor har fruktkoppar som växer på levande eller döda träd och buskar och lever då på att bryta ner ved. På bilden syns en klibbticka. Foto: Anders Dahlberg.
mangfald_7076.jpg
Svampar finns i en uppsjö av färger och former och kan vara både stora och små. De finns överallt men lever ofta ett osynligt liv som tunna svamptrådar och visar sig bara ibland som fruktkroppar. Foton: Mikael Krikorev.
mykorrhiza.jpg
Mykorrhiza bildas mellan en svamps hyfer och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. Foto: Anders Dahlberg.

Svampkunskap – en introduktion till mykologi

10 juni - 1 september 2019

Detta är en kurs för dig som redan kan lite om svampar och vill få en översikt i mykologi, svampars biologi och ekologiska roller samt att bättre lära dig att känna igen våra vanligare arter. Kursen vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t. ex. inom naturvård. I utbildningen ingår bland annat att du skall lära dig känna igen mat- och giftsvampar, vara bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar liksom svampars användningsområden och olika funktioner i naturen.

Träffar
  1. Lördag - söndag 15-16 juni träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, diskussioner, övningar och exkursioner.
  2. Onsdag – söndag 28 augusti – 1 september, träff på Billingen i Skövde med exkursioner, bestämningsövningar, svampekologi och diskussioner.

Mykologikursschema grundkurs 2019 (pdf)

Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi

3 sept 2019 – 20 jan 2020

Detta är en fortsättningskurs som fodrar att man har gått introduktionskursen i mykologi eller har förkunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen kommer kursen ge en både bred fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars förekomster och betydelser för olika  processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering liksom att DNA och andra metoder används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar också avsnitt om nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi.

Träffar
  1. Fredag – söndag 13-15 september träff på Billingen i Skövde med föreläsningar, exkursioner och bestämningsövningar.
  2. Fredag - söndag 17-19  januari 2020 träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, seminarier och redovisningar av egna arbeten.

Mykologikursschema påbyggnadskurs 2019 (pdf)

Fakta:

Båda kurserna är upplagd med två träffar och med egna självstudier, internetföreläsningar och eget arbete däremellan. Det finns 30 platser på varje kurs. Anders Dahlberg (kontaktuppgifter nedan) är kursledare. Medverkar gör Petra Fransson (SLU), på introduktionskursen Rut Folke från Svampkonsulenternas Riksförbund, samt på fortsättningskursen Michael Krikorev (SLU, påbyggnadskursen).

För godkända kurser krävs närvaro vid träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt eget eget arbete och godkänt artprov på introduktionskursen. Det räcker med elementära datorkunskaper, men man behöver tillgång till en dator, internet och e-post.

Anmälan till kurserna sker genom antagning.se

Kurskoder och mer information om kurserna i SLU:s kurskatalog.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se