Distanskurs i grundläggande svampkunskap

Senast ändrad: 19 september 2017
kantarell.jpg

Nu går det att läsa mykologi vid SLU i Uppsala. Det är en översiktskurs för dig som redan kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

2017 tjuvstartar vi en kurs till självkostnadspris.

Kursen för 2017 är fulltecknad!

20 personer står på väntelista och vi tar inte emot fler anmälningar i år.

Varmt välkommen att söka kursen våren 2018!

Från och med 2018 blir kursen till universitetskurser, en grundläggande och förmodligen också en påbyggnadskurs på 7.5 poäng vardera. Kurserna bygger vidare på de framgångsrika svampkurserna som Elisabeth Bååth organiserade vid Umeå universitet 1993-2012. Kurserna ges i nära samarbete med Svampkonsulenternas Riksförbund och Sveriges Mykologiska Förening

Klibbticka.jpg
De flesta tickor har fruktkoppar som växer på levande eller döda träd och buskar och lever då på att bryta ner ved. På bilden syns en klibbticka. Foto: Anders Dahlberg.
mangfald_7076.jpg
Svampar finns i en uppsjö av färger och former och kan vara både stora och små. De finns överallt men lever ofta ett osynligt liv som tunna svamptrådar och visar sig bara ibland som fruktkroppar. Foton: Mikael Krikorev.
mykorrhiza.jpg
Mykorrhiza bildas mellan en svamps hyfer och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. Foto: Anders Dahlberg.

Kursupplägg 2017

Tid: 10 juni – 30 oktober.

Plats: Kursen är en distanskurs. Största delen av arbetet sker hemifrån och med två träffar:

  • lördag - söndag 10-11 juni träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, diskussioner, övningar och exkursioner.
  • onsdag – söndag 6 – 10 september, träff på Billingen i Skövde med exkursioner, bestämningsövningar, svampekologi och diskussioner.

Antal kursplatser: 30

Kurschema presenteras här och skickas ut till alla deltagare i början av maj.

Huvudansvarig kursledare: svampforskare Anders Dahlberg epost: anders.dahlberg@slu.se; telefon: 070- 3502745.

Övriga lärare: Bl a forskare vid institutionen och lavkännare Göran Thor.

Kurskostnad: 2000 kronor (inkl moms). Deltagare bekostar själva resor, boende, och mat i samband med kurssammankomsterna.

Anmälan: Mejla eller ring till institutionens sekreterare Erica Häggström, Epost: Erica.Haggstrom@slu.se, telefon 018 – 673519. Du får då närmare information och en faktura på kurskostnaden.

Övrigt: Årets kurs ger inga poäng, men kommer innehålls- och omfångsmässigt vara motsvara nästa års grundläggande kurs. Genomgången godkänd kurs kommer att kvalificera för att kunna gå nästa års påbyggnadskurs.

För att få ett kursintyg över genomgången och godkänd kurs krävs närvaro vid träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt eget mindre eget arbete samt att ha sett och diskuterat svampföreläsningar via internet. Det räcker med elementära datorkunskaper, men behöver tillgång till en dator, internet och e-post.


Kontaktinformation

anders.dahlberg@slu.se, 018-671598, 070-3502745

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se