Distanskurser i svampkunskap

Senast ändrad: 28 mars 2024
En gul svamp, foto.

Hos oss kan du läsa en översikts- och en påbyggnadskurs om svamp. Här kan du som redan kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Kurserna ges vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t.ex. inom naturvård.

Det är obligatoriskt att deltaga i de två träffar som grund- och påbyggnadskursen börjar och avslutas med. Båda kurserna har sedan starten 2018 varit rejält översökta.

Svampkunskap – en introduktion till mykologi

3 juni – 1 september 2024

Detta är en kurs för dig som redan har lite grundkunskaper om svamp och vill få en översikt i mykologi, svampars biologi och ekologiska roller samt att bättre lära dig att känna igen våra vanligare arter. I utbildningen ingår att du skall lära dig känna igen 200 mat- och giftsvampar, bli bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar, svampars ekologi och betydelser i naturen och samt olika sätt vi använder svamp på.

Obligatoriska träffar

  1. Lördag - söndag 8-9 juni kursträff med föreläsningar, exkursioner, diskussioner och övningar.
  2. Onsdag – söndag 28 augusti -1 september, träff på Billingen i Skövde med exkursioner, bestämningsövningar, svampekologi, diskussioner och avslutande artprov.

Preliminärt kursschema för Svampkunskap - en introduktion till mykologi 2024

Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi

2 september 2024 – 19 januari 2025

För att vara behörig behöver man ha gått SLU:s introduktionskurs i svampkunskap mykologi eller har förkunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder dig till dig som redan kan våra vanligaste svamparter Du behöver kunna lite arter och vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen kommer kursen ge en både bred fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars förekomster och betydelser för olika processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering liksom att DNA- metoder som används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar också avsnitt om nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi.

Obligatoriska träffar

  1. Fredag – söndag 13–15 september 2024 träff på Billingen i Skövde med föreläsningar, exkursioner och bestämningsövningar.
  2. Fredag - söndag 17–19 januari 2025 träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, mikroskopering, seminarier och redovisningar av egna arbeten.

Preliminärt schema Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi 2024-2025

Fakta:

Båda kurserna är upplagd med två obligatoriska träffar och med egna självstudier av litteratur, diskussioner och föreläsningar på internet samt ett eget arbete däremellan. Man bekostar själva resor till och från träffar liksom kost och logi. Anders Dahlberg är kursledare. Medverkar gör Petra Fransson (SLU), på introduktionskursen Rut Folke från Svampkonsulenternas Riksförbund, samt på fortsättningskursen Michael Krikorev (SLU-Artdatabanken).

För godkända kurser krävs närvaro vid de obligatoriska träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt eget arbete och för introduktionskursen också godkänt artprov. Man behöver tillgång till en dator, internet och e-post.

Anmälan

Anmälan till kurserna sker genom antagning.se

Kurskoder och mer information om kurserna finns i SLU:s kurskatalog.

Tips om andra svampkurser på universitetsnivå: