Distanskurser i grundläggande svampkunskap

Senast ändrad: 12 oktober 2020
En gul svamp, foto.

Vi ger en översiktskurs och en påbyggnadskurs på distans för dig som kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Översiktskursen "Svampkunskap – en introduktion till mykologi" och påbyggnadskursen "Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi”  är  fulltecknade 2020 och går båda nästa gång under 2021.

Kurserna 2020 anpassas till vad Covid-19 tillåter.

Kurserna ges årligen sedan 2018 av SLU i Uppsala och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, t.ex. inom naturvård. Båda kurserna har sedan starten varit rejält översökta och är vidareutvecklade från de framgångsrika svampkurserna som Elisabeth Bååth arrangerade vid Umeå universitet 1993-2012.

Människor i skogen, foto.
Kursdagarna på Billingen går mycket ut på att lära känna igen olika svampar och resonera om deras ekologi genom att vara ute och plocka i olika miljöer. Foto: Anders Dahlberg.
En svamp på en stubbe, foto.
De flesta tickor har fruktkoppar som växer på levande eller döda träd och buskar och lever då på att bryta ner ved. På bilden syns en klibbticka. Foto: Anders Dahlberg.
Ett kollage av svampbilder, foto.
Svampar finns i en uppsjö av färger och former och kan vara både stora och små. De finns överallt men lever ofta ett osynligt liv som tunna svamptrådar och visar sig bara ibland som fruktkroppar. Foton: Mikael Krikorev.
Mykorrhiza bildas mellan en svamps hyfer och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. Foto: Anders Dahlberg.
Människor inomhus tittar på svampar, foto.
Ett bra sätt att lära sig svamparter är att sortera och arbeta med dem inomhus. Här håller Michael Krikorev en genomgång av vad som hittats på en kursdag på Billingen. Foto: Anders Dahlberg.

Svampkunskap – en introduktion till mykologi

8 juni – 30 augusti 2020

Detta är en kurs för dig som redan kan lite om svampar och vill få en översikt i mykologi, svampars biologi och ekologiska roller samt att bättre lära dig att känna igen våra vanligare arter. I utbildningen ingår att du skall lära dig känna igen 200 mat- och giftsvampar, vara bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar liksom svampars användningsområden och olika funktioner i naturen.

Obligatoriska träffar
  1. Lördag - söndag 13-14 juni digital kursträff med föreläsningar, digitala exkursioner, diskussioner och övningar.
  2. Onsdag – söndag 26 -30 augusti, träff på Billingen i Skövde med exkursioner, bestämningsövningar, svampekologi, diskussioner och avslutande artprov.

Mykologikursschema grundkurs 2020 (pdf)

Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi

31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Detta är en fortsättningskurs som fodrar att man har gått introduktionskursen i mykologi eller har förkunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen kommer kursen ge en både bred fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars förekomster och betydelser för olika  processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering liksom att DNA- metoder som används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar också avsnitt om nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi.

Obligatoriska träffar
  1. Fredag – söndag 11-13 september träff på Billingen i Skövde med föreläsningar, exkursioner och bestämningsövningar.
  2. Fredag - söndag 15-17  januari 2021 träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, mikroskopering, seminarier och redovisningar av egna arbeten.

Mykologikursschema påbyggnadskurs 2020 (pdf)

Fakta:

Båda kurserna är upplagd med två obligatoriska träffar och med egna självstudier av litteratur, internetföreläsningar och eget arbete däremellan. Man bekostar själv resor till och från träffar liksom kost och logi. Anders Dahlberg (kontaktuppgifter nedan) är kursledare. Medverkar gör Petra Fransson (SLU), på introduktionskursen Rut Folke från Svampkonsulenternas Riksförbund, samt på fortsättningskursen Michael Krikorev (SLU, påbyggnadskursen).

För godkända kurser krävs närvaro vid de obligatoriska träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt eget arbete och för introduktionskursen också godkänt artprov. Det räcker med elementära datorkunskaper, men man behöver tillgång till en dator, internet och e-post.

Anmälan

Anmälan till kurserna sker genom antagning.se

Kurskoder och mer information om kurserna finns i SLU:s kurskatalog.

Tips om andra svampkurser

Kursnivå: gymnasienivå
Grund- och fortsättningskurs samt svampkonsulent på distans, Åsa folkhögskola

Kursnivå: Universitetsnivå
Svampkunskap 7.5 hp på distans, högskolan Kristianstad

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se