Forskarutbildning vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Senast ändrad: 03 april 2024
En kvinna vid en trädkrona. Foto.

Institutionen ger forskarutbildning i ämnet biologi vid skogsvetenskapliga fakulteten och biologi med inriktning mot ekologi, växtpatologi samt mikrobiologi vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Utbildningen är fyraårig varav större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete och en mindre del av kurser. Vid tre olika tidpunkter i utbildningen gör vi uppföljningar av våra doktorander.

För att vara behörig till forskarutbildning i biologi krävs en magister i biologi eller motsvarande. Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLU:s sida för lediga doktorandtjänster.

För att öka kvalitén i forskarutbildningen deltar institutionen i forskarskolorna Organism Biology, Focus on Soils and Water och Ecology - its basic and applications som drivs tillsammans med andra institutioner vid SLU.

Mer information om forskarutbildningen på SLU hittar du här.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karina Engelbrecht Clemmensen
Universitetslektor, Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
karina.clemmensen@slu.se, 018-67 18 74