Grundutbildningsskurser på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Senast ändrad: 13 december 2022
Kvinna i röd mössa tittar på barr utomhus, foto.

Här hittar du institutionen för skoglig mykologi och växtpatologis egna kurser, samt kurser där vi medverkar.

Kurser på grundnivå

 • Skadegörare i jordbruksgrödor, 7,5hp
 • Växtproduktion I och II 15 hp
 • Applied Molecular Ecology 7.5 hp
 • Silviculture, forest planning and forest health 15 hp
 • Sverigeresan syd
 • Sverigeresan norr

Kurser på avancerad nivå

 • Ecology and management of diseases and pests of forest trees 15 hp SG0225
 • Plant pathology, 15hp BI1044
 • Soil biology 15 hp

Fristående kurser

 • Svampkunskap - en introduktion till mykologi, 7,5hp BI1297
 • Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi, 7,5hp BI1298
 • Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld, 3.5 hp BI1376

Studierektor för grundutbildningen

malin.elfstrand@slu.se, 018-671579