Grundutbildningsskurser på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Senast ändrad: 05 februari 2024
Kvinna i röd mössa tittar på barr utomhus, foto.

Här hittar du institutionen för skoglig mykologi och växtpatologis egna kurser, samt kurser där vi medverkar.

Fristående kurser

 • Svampkunskap – en introduktion till mykologi, 7,5 hp
 • Svampkunskap -fortsättningskurs i mykologi, 7,5 hp
 • Mikrobiom – en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld, 7,5hp

Kurser på grundnivå

 • Kryptogamer och naturvård, 15 hp
 • Svampar och insekter i den brukade skogen, 7,5 hp
 • Träd och skogsekologi, 15 hp
 • Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare, 15 hp
 • Molekylär och mikrobiell ekologi, 15 hp
 • Skogens ekologi och produktionsförmåga, 7,5 hp

Kurser på avancerad nivå

 • Växtpatologi, 15 hp
 • Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel, 15 hp
 • Växt-mikrobinteraktioner interactions, 15 hp
 • Markens biologi och biogeokmiska kretslopp, 15 hp

Sök kurserna här


Institutionsstudierektor med ansvar för grundutbildning

anna.berlin@slu.se, 018-671579