Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld

Senast ändrad: 05 februari 2024
En taggig grön boll med grön bakgrund, mikroskopbild.

Vilka är mikroorganismerna, och vilken roll spelar de? Inte bara för vår hälsa utan i ekosystemen, för geokemiska processer och i produktionen av läkemedel och livsmedel? Hur samspelar mikroorganismerna med klimatförändringarna? Allt det och mer lär du dig på vår distanskurs med några träffar i Uppsala!

Här lär du dig om mikrobiom, mikroorganismers mångfald och dynamik i olika miljöer och ekosystem, så väl som tillämpningar av mikroorganismer för en hållbar användning av naturresurser.

Från bakterier och svampar till arkeer, virus och pyttesmå alger

Vi kommer lära oss om bakterier, svampar, arkeer och i viss mån även virus, protister och mikroskopiska alger. Du kommer bland annat att få lära dig om

  • mikroorganismernas taxonomi, diversitet och funktioner
  • deras betydelse för hälsa och sjukdomar hos människor, djur och växter
  • mikroorganismers förekomster och roller i ekosystem
  • biotekniska tillämpningar för produktion av t.ex. läkemedel och livsmedel med hjälp av mikroorganismer
  • mikroorganismer för att behandla förorenat vatten eller mark, hantera avfall och producera energi
  • mikroorganismers betydelse för hållbar användning av naturresurser

En distankurs med träffar i Uppsala

Kursen består av föreläsningar, demonstrationer, grupp- och projektarbete. Det är en distanskurs som ges på kvartsfart, 25%. I kursen ingår obligatoriska träffar i Uppsala.