Välkommen att göra ditt examensarbete hos oss!

Senast ändrad: 03 oktober 2019
Fiby_Nov2013.jpg

Hos oss kan du göra examensarbeten inom såväl tillämpade som mer grundläggande ämnen. Vi erbjuder examensarbeten inom vitt skilda områden; växtpatologi, skogspatologi, naturvård, populationsbiologi, genomik, markbiologi, kol- och kvävecykler i marken och cancerforskning!

Om du är intresserad av att göra ett examensarbete hos oss ta kontakt med institutionsstudierektorn eller någon av forskarna vid institutionen. Exempel på tidigare examensarbeten vid instuitutionen hittar du i den blå boxen längre ned på sisan.

Att göra examensarbete hos oss

Examensarbetet omfattar vanligen 20 veckors heltidsstudier (30hp). Du arbetar självständigt tillsammans med handledare från institutionen och ev. även från företag, myndighet eller andra institutioner. När du bestämt projekt och kommit överens med handledare tar ni kontakt med studierektor vid institutionen som ser till att du är registrerad, att det utsetts examinator och att en arbetsplan upprättas och skrivs under. Examensarbeten kan vara klassade i olika ämnen beroende på vilket program du går. Vi ger Examensarbeten i biologi, markvetenskap och skogsvetenskap. För att vara behörig krävs minst 30 hp på avancerad nivå i det ämnet för ditt examensarbete.

Examensarbete för jägmästarstudenter

För jägmästarstudenter finns det även möjlighet att göra examensarbeten på 60 hp (40 veckor). Dessa genomförs som en del i pågående forskningsprojekt resultaten publiceras i en vetenskaplig artikel. Om du är intresserad av forskarutbildning är det en bra möjlighet att få prova en större utmaning och få en inblick i verksamheten i en forskargrupp och på institutionen!

Tidigare examensarbeten på institutionen

Second cycle, A2E

 • Comparative analyses of defense gene expression in Norway spruce sapwood. Second cycle, A2E
 • Do retention trees affect the composition of ectomycorrhizal fungi? : a comparison between clear-cuts areas with and without retention trees in pine forests. Second cycle, A2E.
 • Examination of mycorrhizal associations of Allanblackia stuhlmannii : a tree under current domestication. Second cycle, A2E.
 • Functional analysis of polyketide synthases in the biocontrol fungus Clonosthachys rosea. Second cycle, A2E.
 • Gene expression patterns in Fraxinus excelsior clones with contrasting susceptibility to Hymenoscyphus fraxineus. Second cycle, A2E.
 • Genotypic and phenotypic variation of Phytopthora infestans on potato in the two Swedish regions Bjäre and Östergötland in 2015. Second cycle, A2E.
 • Infection preference of Heterobasidion annosum s.s. and H. parviporum on sapwood and heartwood pine and spruce stumps. Second cycle, A2E.
 • Population genetics and reproductive biology of Thekopsora areolata in Picea abies seed orchards. Second cycle, A2E.
 • Studies on the microflora associated with the seeds of European ash (Fraxinus excelsior) and the infection biology of the pathogen Hymenoscyphus pseudoalbidus causing ash dieback. Second cycle, A2E.
 • Taxonomic and phylogenetic study of rust fungi forming aecia on Berberis spp. in Sweden . Second cycle, A2E.
 • The effect of combining two biological control microbes on seed and root colonization. Second cycle, A2E.

Second cycle, A1E

 • Gene expression of ABC-transporters in the fungal biocontrol agent Clonostachys rosea in response to anti-fungal metabolites from Pseudomonas chlororaphis . Second cycle, A1E.
 • Microbial communities in a boreal forest podzol profile and responses to the presence of Pinus sylvestris seedling roots. Second cycle, A1E.
 • Populationsbiologi av kronrost på havre. Second cycle, A1E.
 • Populationsstudie av gulrost (Puccinia striiformis) i Skåne under odlingssäsongen 2015. Second cycle, A1E.
 • Reducerade fungiciddoser vid bekämpning av potatismögel - vilka blir följderna?. Second cycle, A1E.
 • Reliability of Rotfinder instrument for detecting decay in standing trees. Second cycle, A1E. Uppsala
 • Svampsamhällen och svampsjukdomar på åkerböna samt svamparnas inverkan på grobarheten. Second cycle, A1E
 • Svartrost, Puccinia graminis f. sp. avenae, epidemiologi och bekämpningsstrategier i Mälardalen. Second cycle, A1E.

First cycle, G2E

 • Rotsjukdomar på tomat : växtskyddsåtgärder för bekämpning av Pyrenochaeta lycopersici och Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici på ekologisk tomat. First cycle, G2E.
 • Seasonal variation in fungal biomass : the effects of soil temperature and moisture in a boreal forest. First cycle, G2E.

Kontaktinformation

malin.elfstrand@slu.se, 018-671579

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se