Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

På institutionen ger vi kurser både på grund- och forskarutbildningsnivå. Våra kurser äger rum såväl ute i fält som i molekylärbiologiska lab. Vi ger även en forskarutbildning i biologi.

Publicerad: 29 januari 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se