Sveriges lantbruksuniversitet

Grundutbildning

Här kan du läsa om kurser och examensarbeten på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. 

researchers-investigating.jpg

Om institutionen

Med vår forsknings svarar vi på frågor om hur jord- och skogsbruk kan bedrivas i en värld där klimatet ändras.

Mikrober spelar en mycket viktig roll i ekosystemet på vår planet. Vår forsknings rör sig kring interaktioner mellan växter, skadegörare, symbiotiska svampar och svampar som lever på dött material samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Vi samarbetar aktivt med skogsindustrin och jordbruket. Dessutom utför vi grundforsknings för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom t ex skador på skog eller odlingar.

Institutionen är en del av BioCentrum på SLU i Uppsala.

Publicerad: 03 oktober 2019 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…