Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning

Kurser och examensarbeten på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Distanskurser i grundläggande svampkunskap

En översiktskurs och en påbyggnadskurs för dig vill lära dig mer om svampars biologi, ekologi och taxonomi samt lära dig känna igen de vanligaste svamparna.

Röd svamp med vita prickar, foto.

Kryptogamer och naturvård

Välkommen till en spännande kurs om lavar, mossor och svampar! Kursen fokuserar på lavar, mossor, storsvampar och deras bevarande. Många som arbetar med naturvård har redan gått den.

En grön lav på grov bark. Foto.

Distanskurs om mikrobiom

Här får du en en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld! Lär dig om mikrobiom, mikroorganismers mångfald och dynamik samt vad vi människor kan använda mikroorganismer till.

Taggig grön boll mot en grön bakgrund, mikroskopbild.

Kontakt

Kontakta vår studierektor Anna Berlin om du vill veta mer!

En leende kvinna i ett labb. Foto.
En man sitter ner i en skog och samlar in något i en plastpåse. Foto.

Jord- och skogsbruk i ett ändrat klimat

Med vår forsknings svarar vi på frågor om hur jord- och skogsbruk kan bedrivas i en värld där klimatet ändras.

Mikrober spelar en mycket viktig roll i ekosystemet på vår planet. Vår forsknings rör sig kring interaktioner mellan växter, skadegörare, symbiotiska svampar och svampar som lever på dött material samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Vi samarbetar aktivt med skogsindustrin och jordbruket. Dessutom utför vi grundforsknings för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom t ex skador på skog eller odlingar.

Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…