Grundutbildning vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Senast ändrad: 19 september 2017
Hanna-sampling-pine-needles.jpg

Våra grundkurser på C, D och master-nivå äger rum såväl ute i fält som i molekylärbiologiska lab.

Du kan till exempel lära dig om växtsjukdomar och andra skadegörare inom jord- och skogsbruk och lära dig att ta hjälp av molekylära metoder för att analysera fältprover.

Självständiga arbeten på kandidat- eller magister/masternivå knyts ofta till pågående forskningsprojekt. Kontakta oss, så kommer vi på en spännande idé tillsammans! Läs mer om självständiga arbeten här.

Läs mer om grundkurser på institutionen:

Molekylär ekologi och evolution

Molekylära metoder används mer och mer inom ekologi. Den här kursen ger en överblick och fördjupad kunskap om hur molekylära metoder kan användas för att svara på frågor inom ekologi och evolution.

Kontakt: Karina Clemmensen

Kurskod: BI-1164
Poäng: 15 HEC
Nivå: Avancerad D

Växtpatologi

Kursen ger den studerande en bred grund i principerna för växtpatologi.

En viktig komponent är studier av de biologiska processer som leder till sjukdom hos växter. Studenterna lär sig om samspelet mellan växter och patogener på olika integrationsnivåer (från subcellulära processer till populationer). Kursen utrustar studenten med de grundläggande verktygen för att studera växtsjukdomar. Detta är en avancerad kurs för karriär-orienterade studenter med ett speciellt intresse för växtsjukdomar och växtskydd, samt för dem som studerar växtpatologi på avancerad nivå.
Förkunskaper: Motsvarande 180 hp inklusive 90 högskolepoäng i biologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B från gymnasieskolan. Som ett alternativ till ovan: motsvarande 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng i biologi, varav minst 5 hp vardera i växtfysiologi, mikrobiologi samt floristik och faunistik är en del av 60 hp. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: engelska
Kontaktperson: Dan Funck Jensen

Läs mer om kursen Växtpatologi

Växtpatologi i en värld i förändring

Detta är en introduktionskurs för inriktningen Växtpatologi (NorPath) inom Mastersprogrammet i Växtbiologi. NorPath är ett samarbete mellan fyra nordiska universitet inom utbildning i Växtpatologi på avancerad nivå.

Den här kursen är också öppen för andra studenter som fyller förkunskapskraven.

Kursansvarig: Jonathan Yuen

Växtskadegörare i jordbruket

Växter kan skadas av insektsangrepp och sjukdomar och för de odlade grödorna kan det leda till förluster i form av lägre skörd och sämre kvalitet. I den här kursen tar vi upp de viktigaste skadegörarnas biologi, diagnos och hur man på olika sätt kan begränsa deras skadeverkan.

Kursen ges i samarbete med institutionen för ekologi och instutitionen för växtbiologi.

Poäng: 10 hp
Nivå: Grund C

Kontaktperson: Annika Djurle

Läs mer om kursen Växtskadegörare i jordbruket

Ecology & Management of Diseases and Pests of Forest Trees

The goal of this course is to provide understanding and skills relating to the biology of insects and fungi and how insects and microorganisms interact with forest and trees. Emphasis is put on species which affect trees and forest ecosystems with a high impact on forest economy.

After completed course the student should be able to:

  • identify and recognize the common pathogenic fungi and insect pests in Northern Europe and some of the most important pests and pathogens to trees worldwide
  • estimate the risk for outbreak of diseases and pests
  • analyse and propose methods to counteract disease or pest outbreak
  • analyse important pathways for introduction of pests and diseases
  • analyse the impact of environmental changes and stress on important pest and pathosystems
  • synthesise recent research findings from the area, both orally and written

Application code: SLU-10168
Course code: SG0181
Course leader: Jonas Oliva

Read more on the course web page

Nu lanserar vi också kursen Distanskurs i grundläggande svampkunskap som än så länge inte är en universitetskurs. Det är en översiktskurs för dig som redan kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.


Studierektor för grundutbildningen

malin.elfstrand@slu.se, 018-671579

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se