Distansutbildning inom trädgård för utlandsfödda akademiker

Senast ändrad: 27 april 2021

Under 2020 genomför SLU på uppdrag av Arbetsförmedlingen två distansutbildningar för agronomer och hortonomer med examen från sitt hemland. Det är en kompletterande utbildning för de med mark-, växt- eller trädgårdsinriktning.

Utbildningen vänder sig till utländska akademiker med inriktning mot mark-, växt- eller trädgårdsodling. Målet är att öka möjligheterna för deltagarna att få ett arbete inom sitt yrkesområde i Sverige.  

Utbildningen genomförs på distans med ca trettio deltagare per kurstillfälle. Utbildningsprogrammet genomförs under maj-augusti samt från november till och med vårvintern 2021. 

Huvudkoordinator för utbildningsprogrammet är SLU i Skara. Utbildningen inom trädgårdsområdet har utvecklats inom Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp. Innehållet baseras bland annat på LTV-fakultetens faktablad och rapporter som tagits fram inom SLU Partnerskap Alnarp och Tillväxt Trädgård. Deltagarna introduceras även i affärsutveckling av trädgårdsföretag med utgångspunkt från modellen Affärsplattformen. Medverkar gör SLU-forskarna Malin Hultberg, Ibrahim Tahir, Annie Drottberger samt Håkan Sandin. På uppdrag medverkar även Anna-Mia Björkholm från HIR Skåne och Anders Hjorth från HS Certifiering.

Arbetsgruppen inom trädgård:

Susanna Lundqvist, SLU Alnarp
Lena Johnson, SLU Alnarp
Thomas Björklund, SLU Alnarp
Ulla Nilsson, extern resurs

Utbildningen består av 13 veckors teori som är indelade i 4 moduler. Därefter följer 4 månaders praktik på en arbetsplats. Kurserna genomförs på distans med hjälp av kursplattformen, Canvas.

För mer information kontakta Susanna Lundqvist, 040 41 51 75

Fakta:

Maha Razouk, en av deltagarna från utbildningen, berättar i KSLA:s podd från den 22 december 2020, om likheter och olikheter i jordbruket i Sverige och Syrien. Maha är utbildad agronom inom trädgårds- och lantbruksvetenskap vid Aleppo-universitetet och har arbetat som trädgårdsagronom inom statlig och privat sektor i drygt tio år i Syrien. På grund av kriget kom hon med sin familj till Sverige för två år sedan. Lyssna gärna på podden!

I en artikel på Arbetsförmedlingens webb beskriver deltagaren Mona Akki, agronom från Syrien, hur hon upplever utbildningen.

År 2016 genomfördes en utbildning  för nyanlända på uppdrag av Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne. Utbildningen vände sig till nyanlända akademiker utbildade inom den gröna näringen. Projektet var ett samarbete medllan SLU och Arbetsförmedlingen. Avsikten med pilotprojektet var att skapa möjligheter på arbetsmarknaden och att öka integrationen. Läs mer om utbildningsprojektet SLU Alnarp Mentor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75