Kurser och kurskoncept

Senast ändrad: 18 januari 2023
Solros. Målning.

I vårt arbete med kompetensutveckling för yrkesverksamma ingår det att utveckla hela eller delar av kurser och kurskoncept som sedan kan komma till användning i andra sammanhang och/eller genomföras av andra utbildningsaktörer främst utanför SLU. I utvecklingsarbetet utgår vi ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden för att kunna erbjuda kompetensutveckling som bygger på aktuell forskning.

Rekryteringsutbildning för utlandsfödda agronomer/hortonomer

Under 2020-2023 genomför SLU på uppdrag av Arbetsförmedlingen en distansutbildning för agronomer och hortonomer med examen från sitt hemland. Det var en kompletterande utbildning för de med mark-, växt- eller trädgårdsinriktning. Enheten för samverkan och utveckling, Kompetensutveckling för yrkesverksamma, Susanna Lundqvist, Lena Johnson och Thomas Björklund, utvecklade utbildningsmaterialet inom trädgårdsområdet i distansutbildning, "Rekryteringsutbildning för nyanlända agronomer/hortonomer”.  Utbildningsmaterialet inom trädgårdsområdet utgår från LTV- fakultetens faktablad och rapporter som tagits fram inom bland annat SLU Partnerskap Alnarp och Tillväxt Trädgård.

Grön Entreprenör - landsbygdens kulturmiljöer - forskningen visar vägen

Inom projektet "Grön Entreprenör - landsbygdens kulturmiljöer - forskningen visar vägen" finns det ca fyrtio innehållsrika och inspirerande filmer för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Filmerna finns på Youtube och visar på föreläsningar av forskare och lärare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) samt landsbygdsföretagare som delar med sig av sin erfarenhet. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

SLU Alnarp Mentor

Under år 2016 genomförde vi ett utbildningsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen. De vände sig till nyanlända akademiker och målsättningen var att öka deltagarnas kunskap om den svenska trädgårdsforskningen och – branschen. Utbildningsprogrammet fungerade som en introduktion till arbete, programmet hette SLU Alnarp Mentor.

Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet

Erfarenheterna från utbildningsprogrammet SLU Alnarp Mentor har sammanställts för att ge utbildningsaktörer inspiration till att skapa nya utbildningar som kan bidra till ökad integration, erfarenheterna och utbildningsmodellen presenteras här. Projektansvariga Susanna Lundqvist, Lena Johnson och Thomas Björklund.

Odla Mera - en kunskapssammanställning

Odla Mera - Frukt & Grönt, är en kunskapssammanställning för rådgivare, odlare eller yrkesutövande inom de gröna näringarna. Här finns över 300 sökbara rapporter, faktablad, examensarbeten och avhandlingar från trädgårdsforskningen vid SLU sedan 2002. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

Utbildningsmoduler

Utöver, Odla Mera - Frukt & Grönt, så finns det utbildningsmoduler, ca tjugo stycken, inom områdena frukt och bär, frilandsodling av grönsaker, prydnadsväxter med mera, som bygger på trädgårdsforskningen vid SLU. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

Kurser inom natur och hälsa

Under en tidsperiod av cirka tio år erbjöd vi landsbygdsföretagare att delta i kurser inom natur och hälsa. Kurserna var också inriktade på entreprenörskap och de hade det övergripande temat "Grön Entreprenör". Vi vände oss till landsbygdsföretagare som ville utveckla sina verksamheter inom området naturens betydelse för människans hälsa. Kurserna var framgångsrika och ett tiotal kurser och några seminarium  genomfördes, totalt har ca 300 landsbygdsföretagare deltagit. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

 

Relaterade sidor: