Skogen mer sårbar idag

Senast ändrad: 06 november 2012

Många av dagens virkesrika granskogar som planterades på tidigare ljungmarker blåste ner i januari 2005, då orkanen Gudrun drog fram över södra Sverige.

Läs mer om konsekvenser efter Stormen Gudrun

 

 


Tönnersjöheden i Halland direkt efter stormen Gudrun januari 2005, foto Roger Andersson

 


Hyltan i Halland direkt efter stormen Gudrun januari 2005, foto Roger Andersson


Virkessterminal vid Byaholma i juni 2005, foto Roger Andersson

 


Virkessterminal vid Byaholma i juni 2005, foto Roger Andersson

 

Kontaktinformation