Må bra av naturen

Senast ändrad: 20 mars 2024
Lövskog vid SLU i Alnarp, foto.

Människan är en del av naturen och har så varit i årtusenden. Vi har därför ett biologiskt behov av kontakt med natur i vår vardag. Den kontakten minskar dessvärre för var dag. Allt fler flyttar till städer och idag bor mer än hälften av världens befolkning i tätorter. Forskningen visar att vi behöver skogen och naturen för att må bra, såväl fysiskt som psykiskt. Utemiljöns funktion och form och dess betydelse för hälsa, livskvalitet och välbefinnande studeras ur olika perspektiv. Här presenterar vi SLU:s forskning inom området.

Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential för att använda naturupplevelser mer i hälsofrämjande syfte. 

SLU-forskning om samspelet mellan människa och natur

Utemiljöns funktion och form och dess betydelse för hälsa, livskvalitet och
välbefinnande studeras ur olika perspektiv. Vid SLU bedrivs forskning om samspelet mellan dessa olika naturmiljöer och människors hälsa. Främst i Alnarp och Umeå bedrivs forskning inom området. I Ultuna finns Centrum för naturvägledning som stöttar praktiker och forskare som är intresserade av naturupplevelsernas hälsokopplingar.

Naturbaserade insatser - inriktningar och begrepp

Det är viktigt att de som använder naturen för att hjälpa människor på olika sätt använder samma begrepp och definitioner. Det är viktigt både för att den som tar emot en behandling och för att myndigheter, forskare, utbildare och utövare ska prata samma språk. Här kan du läsa mer om olika begrepp och dess definition.

Intresserad av mer läsning? Se längst ner på sidan.