Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning inom landsbygdsutveckling

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - i projekt och publikationer.

I hela världen genomgår landsbygder snabba omvandlingar orsakade av bland annat social och ekonomisk politik, globaliseringsprocesser och miljö- och klimatförändringar.

Vår forskning, undervisning och samverkan fokuserar på frågor om rättvisa, kunskap och makt i jord- och skogsbruk, naturresurshantering och utveckling på landsbygden. Vi ser landsbygder som dynamiska rum skapade av ett nätverk av relationer som spänner mellan land och stad och över hela världen.

Genom att fokusera på samhällsvetenskapliga frågor och anlägga ett intersektionellt maktperspektiv utmanar vi vardagliga föreställningar om landsbygder som övergivna, obefolkade platser eller passiva leverantörer av livsmedel och naturresurser. Vår styrka ligger i engagemanget att utforska utvecklingsprocesser genom tvärvetenskaplig begreppsbildning och deltagande metoder.

Landbygdsutveckling är ett interdisciplinärt fält i vilket vi fokuserar särskilt på hur idéer om utveckling får materiella konsekvenser i både globala nord (särskilt i Sverige och Europa) och i globala syd. Vi samarbetar dock över dessa ämnesgränser och studerar både de specifika kontexterna liksom sambanden mellan dem.

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag landsbyg är ett regeringsuppdrag till SLU att främja en bättre samordning och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Uppdraget är en del av regeringens satsning för att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling i Sverige. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och kommer att fortsätta över 2021.

Seema Arora-Jonsson är sedan den 1 april 2018 professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot svenska och europeiska förhållanden. Hennes installationsföreläsning har titeln: Challenges for sustainable development: rural Europe in a new global context.


Kontakt

Avdelningschef

Margarita Cuadra, forskare, +4618671153
Skicka e-post till: margarita.cuadra@slu.se

Biträdande avdelningschef

Patrik Oskarsson, forskare, +4618672666, +46763253000
Skicka e-post till: patrik.oskarsson@slu.se


För en lista på samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 10 maj 2021 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…