Hoppa till huvudinnehåll

Forskning inom landsbygdsutveckling

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - i projekt och publikationer.

Avdelningen för landsbygdsutveckling bedriver forskning, undervisning och samverkan kring frågor om utveckling och hållbarhet på landsbygder över hela världen.

Landsbygder världen över genomgår snabba omvandlingar orsakade av bland annat social och ekonomisk politik, globaliseringsprocesser och miljö- och klimatförändringar.

Vår forskning, undervisning och samverkan fokuserar på frågor om rättvisa, kunskap och makt i jord- och skogsbruk, naturresurshantering och utveckling på landsbygden. Vi ser landsbygder som dynamiska rum skapade av ett nätverk av relationer som spänner mellan land och stad och över hela världen.

Genom att fokusera på samhällsvetenskapliga frågor och anlägga ett intersektionellt maktperspektiv utmanar vi vardagliga föreställningar om landsbygder som övergivna, obefolkade platser eller passiva leverantörer av livsmedel och naturresurser. Vår styrka ligger i engagemanget att utforska utvecklingsprocesser genom tvärvetenskaplig begreppsbildning och deltagande metoder.

Landbygdsutveckling är ett interdisciplinärt fält i vilket vi fokuserar särskilt på hur idéer om utveckling får konsekvenser i de specifika kontexterna av våra två ämnesgrupper, globala nord (särskilt i Sverige och Europa) och globala syd. Vi samarbetar dock över dessa ämnesgrupper och studerar både de specifika kontexterna liksom sambanden mellan dem.

Uppdrag landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Seema Arora-Jonsson är sedan den 1 april 2018 professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot svenska och europeiska förhållanden. Hennes installationsföreläsning har titeln: Challenges for sustainable development: rural Europe in a new global context.

Flora Hajdu installerades den 17 mars 2023 som ny professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd. Hennes installationsföreläsning har titeln: Rural development - A challenge.


Kontakt

Avdelningschef

Katarina Pettersson, forskare, +4618671425, +46732290541
Skicka e-post till: katarina.pettersson@slu.se


För en lista på samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 22 april 2024 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…