Hoppa till huvudinnehåll

Forskning inom landskapsarkitektur

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - i projekt och publikationer.

Att utforma landskap och upprätthålla deras värden har både ekologiska, sociala och estetiska aspekter. Landskapsarkitektur är därför, i likhet med andra miljögestaltande discipliner, beroende av kunskaper av vitt skilda slag. Både kunskaper om naturfenomen som studeras med naturvetenskapliga metoder, kunskaper om människors upplevelser och beteende som studeras med samhällsvetenskapliga metoder, och kunskaper om landskapets historia - det urbana landskapet inbegripet – som studeras med historieforskningens metoder.

Forskningen har således koppling till en mängd väsensskilda akademiska discipliner. Den hålls samman av en ambition att utveckla kunskaper till stöd för landskapsarkitekter i sin yrkesutövning, dvs forskning för landskapsarkitektur eller genom landskapsarkitektur.

Ett särskilt forskningsområde gäller frågeställningar kring själva yrkesutövningen, kring landskapsarkitektens mission: att initiera förändringar till det bättre i den fysiska miljö som utgör ramen för våra liv. Teoribildning inom de miljögestaltande disciplinerna, samt de yrkesspecifika och visuellt orienterade problemlösningsmetoderna, är därför centrala.

Avdelningen stöds av fakulteten i sin strategiska utveckling av ämnet landskapsarkitektur genom följande fyra ämnesområden.

SLU Landskap

SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

Helena Nordh

Helena Nord är sedan juni 2023 professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. 

Hennes docentföreläsning hade titeln "A place for both the dead and the living".

Marcus Hedblom är sedan oktober 2021 professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning. Hans installationsföreläsning har titeln: "Multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa".


Kontakt

Avdelningschef

Bruno Santesson, universitetsadjunkt, +4618672519, +46702501165
Skicka e-post till: bruno.santesson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »

Publicerad: 15 december 2023 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…