Bioform, hållbara och miljövänliga material för vakuumformade produkter i fordon

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till att undersöka och utvärdera termoplastmaterial med biobaserade tillsatser avsedda för komponenttillverkning genom vakuumformning för att därefter demonstrera tillämpningen av dessa material för applikationer till kommersiella fordon samt kvantifiera det lägre klimatavtrycket jämfört med dagens konventionella material för vakuumformning. En av ansatserna är att biobaserade restprodukter, som t.ex. lignin från skogsindustrin, används som fyllmedel. Genom att dessa nya material utvecklas samt att nödvändig kunskap om dess egenskaper och bearbetning erhålls, så möjliggörs tillämpningen av dessa material till fordonsapplikationer för att möta fordonsindustrins ökade krav på lägre klimatavtryck. Projektet genomförs med aktörer längs hela värdekedjan från materialtillverkare via komponenttillverkare till slutanvändaren.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Vinnova

Projekttid: 2022-2024

Projektledare: Andreas Åhrlin, Autoform

Övriga medverkande: Thomas Prade, (SLU-BT), Daniel Helgesson, Anna Mattsson, Autoform; Mikael Hedenkvist, Xinfeng Wei, Anton Bjurström, KTH; Stefan Bruder, Lars Jerpdal, Scania; Christoffer Carrick, Thomas Roulin, Lignin Industries