Tillämpad statistik

Senast ändrad: 02 maj 2022

LTV-fakultetens statistiker är placerade på institutionen och är också en resurs för hela SLU genom centrumbildningen Statistics@SLU

Enheten består av lektor Jan-Eric Englund och forskningsingenjör Adam Flöhr som är konsulter för forskare och studenter med alla typer av statistiska problem.

Forskningen bedrivs baserat på de frågor som kommer upp vid konsultationerna och blir därför fokuserad på tillämpad statistik

Forskningsprojekt:

Pågående

Tillämpad statistik

Avslutade

Tillämpad statistik