Tillämpad statistik

Senast ändrad: 26 oktober 2023

LTV-fakultetens statistiker är placerade på institutionen och är också en resurs för hela SLU genom centrumbildningen Statistics@SLU

Enheten består av lektor Jan-Eric Englund och forskningsingenjör Adam Flöhr som är konsulter för forskare och studenter med alla typer av statistiska problem.

För att hjälpa studenter som har ett självständigt arbete med kvantitativa data finns det nu ett kompendium, Dags för en kvantitativ analys! som skrivits inom ett Best Practice-projekt på LTV-fakulteten.

Forskningen bedrivs baserat på de frågor som kommer upp vid konsultationerna och blir därför fokuserad på tillämpad statistik

Forskningsprojekt:

Pågående

Tillämpad statistik

Avslutade

Tillämpad statistik