Forskning om foder

Senast ändrad: 23 januari 2024

Vårt mål är att utveckla säkra, pålitliga och effektiva konserveringsmetoder för foder till både idisslare och hästar. Öka vår kunskap om protein- och kolhydratomsättningen i vommen för att därigenom öka fodereffektiviteten och minska påverkan av miljön.

Vår forskning omfattar frågor som främst rör idisslare och häst. Fokus är på hantering och konservering av foder, fodrens sammansättning, hygienisk kvalitet och näringsfysiologiska egenskaper samt på utveckling av metoder för analys av foder och mätning av fodrens omsättning i mag-tarmkanalen.

Nyckelområden:

  • Erhålla en djupare förståelse av ensileringsprocessen och hur en utveckling av oönskade organismer och hygieniska problem för idisslare och häst uppstår
  • Undersöka hur vi kan manipulera idisslarnas foderstat för att på så vis reducera miljöpåverkan av N från urin och gödsel
  • Utveckla billiga och snabba metoder baserat på IR-spektroskopi och sensorer för analys av ensilage, kroppsvätskor och gaser från kor
  • Utveckla bättre metoder för värdering av protein och energi i fodermedel för idisslare

 

EuroDairy webinar - How to minimise losses during storage and feed-out of silage