Publikationer

Senast ändrad: 26 augusti 2019

Här finns olika publikationer från institutionen för husdjurens utfodring och vård

Här hittar du listor över olika publikationer från institutionen (OBS- sidorna behöver några sekunder för att hämta uppgifterna från SLU-Pub)

Fodertabeller

- Fodertabeller för Idisslare 2003, Blå boken
- Fodertabell vallfoder idisslare
- Fodertabell för gris
- Fodertabell för fågel
- Fodertabell för häst
- Fodertabell NorFor, in English (ej från SLU)

 

Utfodringsrekommendationer

- Utfodringsrekommendationer för häst

- Näringsrekommendationer och fodertabeller för gris (OBS! Dessa sidor är under bearbetning och fungerar ej för tillfället)

 

Rapporter
- Rapportserie från Husdjurens utfodring och vård

- Proceedings from 12th International Silage Conference, Uppsala 1999 

- Proceedings from the 1st Nordic Feed Science Conference, 2010

Proceedings from the 2nd Nordic Feed Science Conference, 2011 

- Proceedings from the 3rd Nordic Feed Science Conference, 2012

- Proceedings from the 4th Nordic Feed Science Conference, 2013

- Proceedings from the 5th Nordic Feed Science Conference, 2014

- Proceedings from the 6th Nordic Feed Science Conference, 2015

- Proceedings from the 7th Nordic Feed Science Conference, 2016

- Proceedings from the 8th Nordic Feed Science Conference, 2017

- Proceedings from the 9th Nordic Feed Science Confererence, 2018

- Proceedings from the 10th Nordic Feed Science Conference, 2019

 

Inverkan av fodrets sammansättning på ammoniakemission och gödselverkan från grisgödsel

- 50 år i husdjursforskningens tjänst, en jubileumsbok om institutionen

- Kungsängens försöksladugård 1960 - 2011, en jubileumsbok

 

Publikationer från 1999-2002
- Lista över publikationer från år 1999 tom 2002

 

Foderbladet häst

 - Foderbladet häst är numera nedlagt

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se