Forskarutbildning vid institutionen för husdjurens utfodring och vård

Senast ändrad: 06 februari 2018

Forskarstuderande vid HUV är antagna i forskarutbildningsämnet husdjursvetenskap. Du kan läsa mer om vilka forskarutbildningsämnen som finns på SLU här. Lediga doktorandtjänster vid institutionen annonseras alltid via SLUs hemsida för lediga tjänster.

Forskarutbildning kan resultera i en licentiandexamen eller doktorsexamen. En licentiatexamen beräknas ta 2 år och motsvarar 80 hp, varav minst 15 hp kurser. En doktorsexamen beräknas ta 4 år och motsvarar 160 hp, varav minst 30 hp kurser.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Kurser på forskarnivå som erbjuds av SLU finns på sidan Doktorandkurser. Det finns också möjlighet att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands, t.ex. NOVA- kurser och NorFA-kurser. 

Studierektor för forskarutbildningen på HUV: Anna Skarin, se kontaktuppgifter nedan.

 

Vill du veta mer om vad det innebär att bli doktorand? Läs mer här:

Utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten


Kontaktinformation


Anna Skarin, forskare och studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
anna.skarin@slu.se, 018-67 19 54

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se