Forskarutbildning vid institutionen för husdjurens utfodring och vård

Senast ändrad: 17 januari 2023
Bild från sidan på Johan Dicksved som pipetterar på ett lab. Foto.

Forskarstuderande vid HUV är antagna i forskarutbildningsämnet husdjursvetenskap. Du kan läsa mer om vilka forskarutbildningsämnen som finns på SLU. Lediga doktorandtjänster vid institutionen annonseras alltid på SLUs hemsida.

Forskarutbildning kan resultera i en licentiandexamen eller doktorsexamen. En licentiatexamen beräknas ta 2 år och motsvarar 80 hp, varav minst 15 hp kurser. En doktorsexamen beräknas ta 4 år och motsvarar 160 hp, varav minst 30 hp kurser.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Läs mer om de doktorandkurser som erbjuds av SLU. Det finns också möjlighet att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands, t.ex. NOVA- kurser och NorFA-kurser. 

Studierektor för forskarutbildningen på HUV är Anna Skarin.

 

Vill du veta mer om vad det innebär att bli doktorand?
Läs mer om utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten

Skicka e-post till studierektor Mikaela Lindberg


Kontaktinformation

Anna Skarin
Mikaela Lindberg, studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
mikaela.lindberg@slu.se, 018-67 10 13