Hoppa till huvudinnehåll

Renskötsel

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Vi bedriver forskning och undervisning inom området renskötsel med frågor som främst rör djurslaget ren. Forskningen har fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.

Pågående projekt

Genomförda projekt

Publicerad: 22 februari 2023 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…