Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsprojekt renskötsel

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Vi bedriver forskning och undervisning inom området renskötsel med frågor som främst rör djurslaget ren. Forskningen har fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden. Ämnesansvarig: Anna Skarin 

Publicerad: 28 oktober 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…