Om oss

Senast ändrad: 03 mars 2023

Vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård forskar och undervisar vi om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Forskningen handlar främst om hur djuren tillgodogör sig olika typer av foder och hur de fungerar i olika skötselsystem.

Cirka 60 personer är anställda på institutionen, varav ungefär 12 är administrativ eller teknisk personal.

Vi finns på VHC (Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum) på Ultuna campus och på Campus i Umeå. Till vårt förfogande har vi djurstallar för grisar, fjäderfä, kor och kalvar samt laboratorier. Med renar bedrivs alla försök i fält. Forskningen vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård bedrivs huvudsakligen inom ämnesområdena foder/nutrition och djurhållning. Läs mer om våra forskningsområden.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Adress

Postadress och besöksadress

 

Foto på VHC

Foto: Mikael Wallerstedt