Grundutbildning

Senast ändrad: 26 juni 2023

På HUV undervisar vi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från näringsfysiologi och fodervetenskap till skötsel och etologi. I undervisningen fokuserar vi på livsmedelsproducerande djur, nationellt och internationellt, men berör även exotiska djur samt sport- och sällskapsdjur.

Flertalet av HUVs kurser ingår i Agronomprogrammets husdjursinriktning men många ges även som fristående kurser och är därigenom öppna för studenter även utanför SLU.

Programmet Djur och hållbarhet ger en kandidatexamen i husdjursvetenskap, men du kan även välja kurser som tar dig vidare mot en agronomexamen på masternivå via masterprogrammet Djur och hållbar produktion.

Anmälan och antagning

HUV:s kurser

Examensarbete

 

Kontakt

Studierektor: Cecilia Kronqvist, 018-67 16 54 eller Hanna Eriksson, 018-67 19 49

Skicka e-post till HUV.studierektor@slu.se

 

Vid frågor som rör programmen, kontakta respektive programstudierektor:

 


Kontaktinformation

Porträttbild Hanna Eriksson. Foto.


Hanna Eriksson, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
HUV.studierektor@slu.se, 018-67 19 49

Porträttbild Cecilia Kronqvist. Foto.


Cecilia Kronqvist, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
HUV.studierektor@slu.se, 018-67 16 54