Grundutbildning

Senast ändrad: 28 mars 2022

På HUV undervisar vi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från näringsfysiologi och fodervetenskap till skötsel och etologi. I undervisningen fokuserar vi på livsmedelsproducerande djur, nationellt och internationellt, men berör även exotiska djur samt sport- och sällskapsdjur.

Med anledning av coronaviruset är all undervisning som annars skulle ha skett på campus nu omställd till att ske genom hemarbete på distans. Det finns goda möjligheter att plugga på distans med hjälp av våra digitala verktyg.

Aktuell och uppdaterad information hittar du på sidan Studera under Corona utbrottet

 

 

Flertalet av HUVs kurser ingår i Agronomprogrammets husdjursinriktning men många ges även som fristående kurser och är därigenom öppna för studenter även utanför SLU.

Anmälan och antagning

HUV:s kurser

Examensarbete

 

Kontakt

Studierektor: Rebecca Danielsson, 018-67 16 28 eller Hanna Eriksson, 018-671949

Skicka e-post till HUV.studierektor@slu.se

 

Vid frågor som rör programmen, kontakta respektive programstudierektor:

 


Kontaktinformation

Porträtt på Rebecca Danielsson. Foto.


Rebecca Danielsson, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
HUV.studierektor@slu.se, 018-67 16 28

Porträttbild Hanna Eriksson. Foto.


Hanna Eriksson, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
HUV.studierektor@slu.se, 018-67 19 49