Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsprojekt gris

Vårt mål är att utvärdera näringsmässiga egenskaper hos fodermedel, att skatta näringsbehov, att förbättra produktion, prestation och hälsa, samt att förbättra den långsiktiga hållbarheten i nuvarande produktionssystem och initiera utveckling av nya produktionssystem. Vi bedriver undervisning inom områdena biokemi, näringslära och skötsel, tarmhälsa, mikrobiota, träning samt foderhygien. Ämnesansvarig: Torbjörn Lundh

Publicerad: 28 oktober 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Prefekt: Sara Österman, 018-67 16 68

Ställföreträdande prefekt: Ewa Wredle, 018-67 26 99

Postadress: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26

Alla kontakter vid institutionen

Loading…