Kontakta oss på HUV

Senast ändrad: 13 september 2023

Här hittar du kontakter vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Här finns en personallista samt kontaktuppgifter till ledningspersoner och andra viktiga funktioner vid institutionen. Du hittar oss i VHC på Ultuna campus, våning 3 och i Umeå.

Personal

Personallista (A-Ö) 

Besöksadress:

Uppsala:

VHC, Ulls väg 26

Så hittar du till VHC på Ultuna campus

Så hittar du inne i VHC

Umeå:

SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5

Postadress:

Uppsala:

SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Box 7024
750 07 Uppsala

Umeå:

SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
901 83 Umeå

 

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Ewa Wredle, ewa.wredle@slu.se, 018-67 26 99

Ställföreträdande prefekt

Mikaela Lindberg, mikalea.lindberg@slu.se, 018-67 10 13

Administrativ chef

Elin Kamara Jakobsson, elin.jakobsson@slu.se, 018-67 10 06

Controller

Johan Karlsson, johan.s.karlsson@slu.se, 018-67 16 90

Institutionsadministratörer

Gemensam mailadress till administrationen på HUV: HUV.Administration@slu.se

Marianne Lövgren, marianne.lovgren@slu.se, 018-67 20 26

Marie Högström, marie.hogstrom@slu.se, 018-67 16 51

Gunilla Helmersson, gunilla.helmersson@slu.se, 018-67 16 05

Studierektor för grundutbildningen

Cecilia Kronqvist, HUV.studierektor@slu.se, 018-67 16 54

Hanna Eriksson, HUV.studierektor@slu.se, 018-67 19 49

Studierektor för forskarutbildningen

Mikaela Lindberg, mikaela.lindberg@slu.se, 018-67 10 13

Webbredaktör och kommunikatör

Marie Liljeholm, marie.liljeholm@slu.se, 018-67 23 87