Forskning om häst

Senast ändrad: 17 juni 2022

Vi forskar om hästens utfodring kopplat till hälsa, välfärd och prestation. Eftersom hästar är anpassade till en gräsbaserad diet, är vallfoder är det viktigaste fodret för dem. Vallfoders näringsmässiga och hygieniska kvalitet upptar därför stor plats i vår forskning om hästutfodring, liksom hästens möjligheter att leva och prestera väl på enbart eller stora delar vallfoder i foderstaten.

Läs mer:

Mineraler i grovfoder

Hästsverige - samlad kunskap om hästar


Kontaktinformation

Cecilia Müller, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU                                                        
cecilia.muller@slu.se, 018-67 29 93