Forskning om nötkreatur

Senast ändrad: 03 mars 2023

Vårt mål är att bidra med framgångsrik forskning och utbildning inom idisslarnas näringsförsörjning och skötsel som leder till uthållig och lönsam produktion, såväl nationellt som globalt. I produktionen skall även önskemål från konsumenter, näringsliv och samhälle om god djurvälfärd och krav på animaliernas kvalitet beaktas. Vår forskning är inriktad på mjölkproduktion och vi har särskilt fokus på idisslarnas inverkan på miljön, djurvälfärd och djurhälsa samt skötselsystem.

Nyckelområden:

 • Utfodrings- och mjölkningsrutiner i AMS med fokus på kotrafik
 • Utfodringssystem och utfodringsrutiner; betydelse för produktkvalitet
 • Belysning till kor och kalvar för hållbar produktion och ökad välfärd
 • Kon under sintid och som nykalvad
 • Juvrets mikrobiologi-mjölk-kalvhälsa
 • Djur på bete; betessystem med mjölkkor på åkermark och med samspel mellan djur och vegetation i naturliga betesmarker
 • Animalieproduktionens miljöpåverkan
 • Fodereffektivitet inkl LCA
 • Vallfoder och biprodukter till mjölkkor
 • Skötsel- och utfodringsrutiner av spädkalven – effekter på utveckling av mikrobiota i magtarm-kanalen, kalvens välbefinnande och hälsa
 • Precision Livestock Farming