SLU-nyhet

Natur och djur kan ge goda förutsättningar för barn med autism

Publicerad: 02 juni 2020
Kristina Byström

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet mellan barn och ungdomar med autism och deras husdjur.

De idag mest vanliga behandlingsmodellerna för yngre barn med autism ger stöd under mycket kontrollerade former. Kristina Byström har i sitt arbete undersökt mer fria och spontana samspelssätt och villkor i miljö med natur och djur. Arbetet har utförts vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykolog vid SLU Alnarp. 
-Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Barnens motoriska utveckling stimulerades och de fick hjälp att klara av svåra livshändelser. Aktiviteter med husdjur gav mer sociala beteenden än de begränsade och repetitiva icke sociala beteenden som vanligen omfattar barn med autism, säger Kristina Byström.

Reagerar på rörelse

Hon undersökte också betydelsen av människans nedärvda förmåga att reagera snabbt på det som händer i naturen och i djurs rörelser. Till exempel på något man ser eller hör, som lugnar eller väcker intresse. Så tänker hon sig att även många barn med autism reagerar. De får på så sätt lättare att skapa mening och förstå vad som händer. Det uppstår en källa till vitalitet och glädje i upptäckande som skapar energi, vilket också en terapeut kan väva in i behandlingen mot socialt samspel och kommunikation.

Olika vetenskaper

I forskningen har föräldrar intervjuats om betydelsen av husdjur i hemmen. Kristina har också studerat betydelsen av natur och djur i behandling på lantgård. Det nya med avhandlingen är att den kombinerar kunskaper från olika vetenskaper, framförallt utvecklingspsykologi, kunskap om autism och kunskaper om landskapets betydelse för människan. 

Ökade förutsättningar

Autism är en mångfacetterad funktionsnedsättning och det finns former av autism där natur och djur inte är en möjlig väg för att stimulera utvecklingen. Men med hjälp av djur och natur kan förutsättningarna öka för den psykologiska utvecklingen, det psykiska måendet och livskvalitén för många barn och ungdomar med autism. Framtida forskning får utvisa om den typ av samspel med natur och djur som beskrivits i avhandlingen, kan bilda en ny och kompletterande behandlingsväg för barn med autism.


Kontaktinformation

Kristina Byström, leg. psykolog, spec. klinisk psykologi
Habiliteringen Skövde, barn och ungdom
kristina.bystrom@vgregion.se
tel +46760521966