Stordjurskirurgi

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Kirurgi

Ämnesbeskrivning

Stordjurskirurgi innefattar indicerade och relevanta kirurgiska behandlingar på häst och gris, samt de i Sverige vanligt förekommande stora och små idisslarna i samband med klinisk verksamhet, utbildning, samt forskning och metodutveckling. Målet med kirurgisk behandling är att återställa eller optimera biologisk funktion och minimera eventuellt lidande. Alternativt kan målet vara att modifiera beteende och/eller normalfunktion, exempelvis kastration och avhorning.

Subspecialiteter som oftalmologi och odontologi finns, men i huvudsak så delas ämnet traditionellt in i mjukdelskirurgi och ortopedisk kirurgi. Intensivvård, immobilisering och smärtkontroll samt infektioner som kräver kirurgisk åtgärd är också viktiga områden som inkluderas. Det finns en internationell specialistutbildning inom kirurgi inom ramen för European College of Veterinary Surgery (inriktningarna Large Animal Surgery och Equine Surgery). Det finns även internationella specialistprogram inom oftalmologi och tandvård men båda är dock i huvudsak inriktade på smådjur. 

Aktuell forskning

  • Tand- och munhålerelaterade lidanden
  • Hovsjukdomar
  • Ögonsjukdomar
  • Kirurgiska metoder för rutinåtgärder såsom kastration
  • Sårrengöring, sårläkning och sårläkningskomplikationer
  • Profylax, behandling och konvalescens relaterat till ortopediska lidanden