Forskningslänkar

Senast ändrad: 04 januari 2021

Länkar till centrumbildningar och forskningsplattformar där KV spelar en avgörande roll.

Center of Clinical Comparative Oncology  "C3O" - ett nätverk för forskare inom området cancer hos sällskapsdjur.

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala  "CRU" - ett nätverk för forskare inom ämnet reproduktionsbiologi vid SLU och Uppsala Universitet. CRU arrangerar konferenser, seminarier, workshops etc.

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd  - ett fakultetsövergripande program inom SLU för samordning av bland annat internationella kontakter och forskningsprojekt.

Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning  - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med tonvikt på lantbrukets produktion och markanvändning.

SLU Global - koordinerar, stödjer och informerar om SLUs forskning, undervisning och övrig verksamhet med syfte att stödja utvecklingen av lantbruksområdet i låginkomstländer.

 


Kontaktinformation