Kontakta oss på KV

Senast ändrad: 15 mars 2024

Här hittar du kontakter vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Personal

Personallista (A-Ö) 

Besöksadress:

Uppsala:

VHC, Ulls väg 26

Så hittar du till VHC på Ultuna campus

Så hittar du inne i VHC

Postadress:

SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala

 

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Bodil Ström Holst
bodil.strom-holst@slu.se 
018-67 16 08

Ställföreträdande prefekt

Nils Fall
nils.fall@slu.se 
018-67 13 69

Administrativ chef

Ann Heimer
ann.heimer@slu.se
018-67 14 36
073-075 92 08

Institutionsadministratörer

Gemensam kontakt till administrationen på KV:
KV-institutionsadministration@slu.se
018-67 21 79 

Studierektor för grundutbildningen

Lina Lindström, KV-studierektor@slu.se, 018-67 19 27
Anneli Rydén, KV-studierektor@slu.se, 018-67 18 90

Studierektor för forskarutbildningen

Ylva Sjunnesson, ylva.sjunnesson@slu.se, 018-67 21 74

Labchef

Anna Svensson, anna.svensson@slu.se, 018-67 14 77 

 

Ämnesansvariga vid KV

Anestesi: Görel Nyman, görel.nyman@slu.se, 018-67 18 35

Bilddiagnostik: Kerstin Hansson, kerstin.hansson@slu.se, 018-67 28 94

Djuromvårdnad: Anna Bergh, anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52

Gris- och fjäderfä: Magdalena Jacobson, magdalena.jacobson@slu.se, 018-67 14 75

Reproduktion: Renée Båge, renee.bage@slu.se, 018-67 25 07

Hästmedicin: Johan Bröjer, johan.brojer@slu.se, 018-67 13 88

Idisslarmedicin: Jean-Francois Valarcher, jean-francois.valarcher@slu.se, 018-67 13 51

Klinisk kemi: Inger Lilliehöök, inger.lilliehook@slu.se, 018-67 16 16

Komparativ medicin: Marianne Jensen Waern, marianne.jensen-waern@slu.se, 018-67 14 63

Smådjurskirurgi: Odd Höglund, odd.hoglund@slu.se, 018-67 13 28

Smådjursmedicin: Jens Häggström, jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24

Stordjurskirurgi:  Ove Wattle, ove.wattle@slu.se, 018-67 13 86

Veterinärmedicinsk epidemiologi: Nils Fall, nils.fall@slu.se, 018-67 13 69

 

Marknadsföring och kommunikation

Linnea Wiström, linnea.wistrom@slu.se, 018-67 14 24