Kontakta oss på KV

Senast ändrad: 04 juli 2023

Här hittar du kontakter vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Personal

Personallista (A-Ö) 

Besöksadress:

Uppsala:

VHC, Ulls väg 26

Så hittar du till VHC på Ultuna campus

Så hittar du inne i VHC

Postadress:

SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala

 

Ledning och andra funktioner

Tf prefekt

Marianne Grauers, marianne.grauers@slu.se, +46 70 632 18 20

Biträdande prefekt

Bodil Ström Holst, bodil.strom-holst@slu.se, 018-67 16 08
Nils Fall, nils.fall@slu.se, 018-67 13 69

Administrativ chef

Ann Heimer, ann.heimer@slu.se  , 018-67 14 36 och mobilnummer 073-0759208

Institutionsadministratörer

Gemensam kontakt till administrationen på KV: kvinstadm@slu.se, 018-67 21 79 

Studierektor för grundutbildningen

Lina Lindström, KV-studierektor@slu.se, 018-67 19 27
Anneli Rydén, KV-studierektor@slu.se, 018-67 18 90

Studierektor för forskarutbildningen

Ylva Sjunnesson, ylva.sjunnesson@slu.se, 018-67 21 74

Labchef

Anna Svensson, anna.svensson@slu.se, 018-67 14 77 

 

Ämnesansvariga vid KV

Anestesi: Görel Nyman, görel.nyman@slu.se, 018-67 18 35

Bilddiagnostik: Kerstin Hansson, kerstin.hansson@slu.se, 018-67 28 94

Djuromvårdnad: Anna Bergh, anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52

Gris- och fjäderfä: Magdalena Jacobson, magdalena.jacobson@slu.se, 018-67 14 75

Reproduktion: Renée Båge, renee.bage@slu.se, 018-67 25 07

Hästmedicin: Johan Bröjer, johan.brojer@slu.se, 018-67 13 88

Idisslarmedicin: Jean-Francois Valarcher, jean-francois.valarcher@slu.se, 018-67 13 51

Klinisk kemi: Inger Lilliehöök, inger.lilliehook@slu.se, 018-67 16 16

Komparativ medicin: Marianne Jensen Waern, marianne.jensen-waern@slu.se, 018-67 14 63

Smådjurskirurgi: Odd Höglund, odd.hoglund@slu.se, 018-67 13 28

Smådjursmedicin: Jens Häggström, jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24

Stordjurskirurgi:  Ove Wattle, ove.wattle@slu.se, 018-67 13 86

Veterinärmedicinsk epidemiologi: Nils Fall, nils.fall@slu.se, 018-67 13 69

 

Webbredaktör och kommunikatör

Lisa Chröisty, lisa.chroisty@slu.se, 018-67 21 91


Kontaktinformation

Gemensam mejladress till administrationen på KV:

KVinstadm@slu.se