Kontakt

Senast ändrad: 15 augusti 2019

Postadress: Box 7054, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26, Ultuna

Leveransadress för paket:  OBS! inkludera alltid avdelningsnamn samt referens (kod eller namn).
SLU
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för ....
Referens: ...
Almas allé 4 C
756 51 Uppsala

Fakturaadress: OBS! inkludera även uppgifter om beställaren dvs institutionsnamn samt referenskod.
SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala


Administration: 018-672179 kvinstadm@slu.se  


 

Prefekt: Nils Fall, 018-671369 nils.fall@slu.se   
Stf prefekt: Kerstin Hansson, 018-672894,kerstin.hansson@slu.se

Studierektorer:
Grundutbildning: 
Helene Hamlin 018-671468, Anja Pedersen 018-671587
KV-studierektor@slu.se

Kontaktperson FoUtb: 
Ylva Sjunnesson, 018-672174 ylva.sjunnesson@slu.se 

Avdelningschefer:
Elinora Johansson, 018-671803 elinora.johansson@slu.se
Kerstin Hansson, 018-672894  kerstin.hansson@slu.se
Nils Fall, 018-671369 nils.fall@slu.se
Lina Lindström, 018-671927  lina.lindström@slu.se
Anna Svensson, 018-671477 anna.svensson@slu.se
Bodil Ström Holst, 018-671608, 070-555 01 70 bodil.strom-holst@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se