Bilddiagnostik

Senast ändrad: 16 augusti 2022

Bilddiagnostik

 

Ämnesbeskrivning

Kärnan i ämnet veterinärmedicinsk bilddiagnostik är kunskap och förståelse om bilddiagnostiska metoder som används inom forskning och klinisk verksamhet vilket utgör grunden för undervisningen inom veterinär- och djursjukskötarpro- grammen. Metoderna är röntgen, datortomografi (DT), ultraljud, magnetresonanstomografi (MRT) och scintigrafi.

Forskningsområden

Rörelseorganen hos häst, hund och katt med fokus på brosk- och skelett, både det normala utseendet och utvecklingen av patologiska förändringar. Tidigare, numera i mindre omfattning, forskning har en stark förankring i cirkulationens funktion, inklusive njurarnas glomerulifunktion. Vidare är bilddiagnostisk kompetens en viktig del av den forskning som bedrivs av forskare inom flera andra ämnen, såväl inom som utanför SLU.

Sammanfattningsvis kan forskningen beskrivas som inriktad mot metodvalidering för olika bilddiagnostiska modaliteter och data/informationsinsamling med hjälp av dessa modaliteter.

Aktuell forskning

Rörelseorganen hos häst, hund och katt med fokus på brosk- och skelett, både det normala utseendet och utvecklingen av patologiska förändringar.

Tidigare, numera i mindre omfattning, forskning har en stark förankring i cirkulationens funktion, inklusive njurarnas glomerulifunktion.

Bilddiagnostisk kompetens en viktig del av den forskning som bedrivs av forskare inom flera andra ämnen, såväl inom som utanför SLU.

Sammanfattningsvis kan forskningen beskrivas som inriktad mot metodvalidering för olika bilddiagnostiska modaliteter och data/informationsinsamling med hjälp av dessa modaliteter.

Forskning bilddiagnostik

  • 02 december 2015

    Osteoartrit - inriktning fetma

    Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt..

Ämnesansvarig

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se