Bilddiagnostik

Senast ändrad: 16 maj 2023

Bilddiagnostik

 

Ämnesbeskrivning

Kärnan i ämnet veterinärmedicinsk bild­diagnostik är kunskap och förståelse om bilddiagnostiska metoder som används inom forskning och klinisk verksamhet, vilket utgör grunden för undervisningen inom veterinär- och djursjukskötarpro­grammen.

Metoderna är röntgen, datortomografi (DT), ultraljud, magnetresonanstomografi (MRT) och scintigrafi.

Forskningsområden

Bilddiagnostisk kompetens är en viktig del av den forskning som bedrivs av forskare inom flera andra ämnen, såväl inom som utanför SLU.

Idag bedrivs främst forskning kring rörelseorganen hos häst, hund och katt med fokus på brosk- och skelett - både gällande det normala utseendet och utvecklingen av patologiska förändringar (dvs. förändringar pga sjukdom).

Tidigare forskning, vilket nu fortsatt bedrivs i mindre skala, har haft en stark förankring i cirkulationens funktion, inklusive njurarnas funktioner.

Sammanfattningsvis kan forskningen beskrivas som inriktad mot metodvalidering för olika bilddiagnostiska modaliteter och data/informationsinsamling med hjälp av dessa modaliteter.

Forskning bilddiagnostik

  • 02 december 2015

    Osteoartrit - inriktning fetma

    Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt..

Ämnesansvarig

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se