Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid KV

Institutionens mål är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet. 

Ämnen

Institutionens verksamhet är indelad i 13 olika ämnen
där målet är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet.
Beskrivning av alla ämnen och forskning återfinns i bokstavsordning nedan.

 


Anestesi

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder och anestesi och intensivvård är en relativt ung specialitet.

Anestesi

Bilddiagnostik

Kärnan i ämnet veterinärmedicinsk bilddiagnostik är kunskap om och förståelse för de bilddiagnostiska metoder

Bilddiagnostik

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård

Djuromvårdnad

Gris- och fjäderfämedicin

Ämnet innefattar propedeutik, medicin och kirurgi på djurslaget gris och har undervisningsansvar för propedeutik och medicin för fjäderfä.

Gris

Hästmedicin

Hästmedicin omfattar en rad sjukdomar och tillstånd hos hästdjur som gör att deras ägare upplever att djuret inte fungerar normalt.

Hästmedicin

Idisslarmedicin

Disciplin som fokuserar på undervisning och forskning omfattande identifiering, behandling och profylax av sjukdomar.

Kostall på KV

Klinisk kemi

Klinisk kemisk laboratoriediagnostik används för att diagnostisera sjukdomar och öka kunskapen om patogenesen vid olika sjukdomar.

Provrör

Komparativ medicin

Experimentell medicin med användning av djurmodeller för translationell och biomedicinsk forskning för ökad biologisk och medicinsk kunskap.

Vit kanin

Veterinärmedicinsk epidemiologi

Hur veterinärmedicin kan användas för att förebygga sjukdom och andra störningar och därigenom befrämja djurs och människors hälsa, välfärd och välmående.

Kor

Smådjurskirurgi

Förebygga, diagnosticera, bota eller lindra sjukdomar genom operation av en patient

smådjursmedicin

Smådjursmedicin

Kliniska frågeställningar rörande sällskapsdjur, vilka omfattar flera djurslag men främst hund och katt

hund

Stordjurskirurgi

Kirurgiska behandlingar på häst och gris, samt de i Sverige vanligt förekommande stora och små idisslarna

Kirurgi

Reproduktion

Ämnet reproduktion omfattar olika aspekter av de domesticerade djurens och de vilda djurens reproduktion.

Spermie

Forskningsprojekt

Forskningsresultat

Publicerad: 16 augusti 2022 - Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se
Loading…