Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid KV

Institutionens mål är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet. 

Ämnen

Institutionens verksamhet är indelad i 13 olika ämnen
där målet är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet.
Beskrivning av alla ämnen och forskning återfinns i bokstavsordning nedan.

 


Anestesi

Inkluderar narkos och olika bedövningsmetoder. Just nu pågår forskning kring både häst, gris, katt och hund.

Anestesi

Bilddiagnostik

Med metoder som röntgen, datortomografi, ultraljud, magnetresonanstomografi och scintigrafi. Just nu pågår forskning kring både häst, hund och katt.

Bilddiagnostik

Djuromvårdnad

Omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Forskningsprojekt pågår.

Djuromvårdnad

Gris- och fjäderfämedicin

Ämnet innefattar medicin, kirurgi och propedeutik på gris och har undervisningsansvar för medicin och propedeutik för fjäderfä. Forskning pågår kring båda djurslagen.

Gris

Hästmedicin

Hästmedicin omfattar en rad sjukdomar och tillstånd hos hästdjur som gör att deras ägare upplever att djuret inte fungerar normalt.

Hästmedicin

Idisslarmedicin

Disciplin som fokuserar på undervisning och forskning omfattande identifiering, behandling och profylax av sjukdomar.

Kostall på KV

Klinisk kemi

Klinisk kemisk laboratoriediagnostik används för att diagnostisera sjukdomar och öka kunskapen om patogenesen vid olika sjukdomar.

Provrör

Komparativ medicin

Experimentell medicin med användning av djurmodeller för translationell och biomedicinsk forskning för ökad biologisk och medicinsk kunskap.

Vit kanin

Reproduktion

Ämnet reproduktion omfattar olika aspekter av de domesticerade djurens och de vilda djurens reproduktion.

Spermie

Smådjurskirurgi

Förebygga, diagnosticera, bota eller lindra sjukdomar genom operation av en patient

smådjursmedicin

Smådjursmedicin

Kliniska frågeställningar rörande sällskapsdjur, vilka omfattar flera djurslag men främst hund och katt

hund

Stordjurskirurgi

Kirurgiska behandlingar på häst och gris, samt de i Sverige vanligt förekommande stora och små idisslarna

Kirurgi

Veterinärmedicinsk epidemiologi

Hur veterinärmedicin kan användas för att förebygga sjukdom och andra störningar och därigenom befrämja djurs och människors hälsa, välfärd och välmående.

Kor

Forskningsprojekt

Forskningsresultat

Publicerad: 09 maj 2023 - Sidansvarig: lisa.chroisty@slu.se
Loading…