Smådjursmedicin

Senast ändrad: 29 augusti 2023

labb

Ämnesbeskrivning

Ämnet smådjursmedicin är i första hand inriktat på kliniska frågeställningar rörande sällskapsdjur, vilka omfattar flera djurslag men främst hund och katt. Smådjursmedicin innefattar fysiologiska och patofysiologiska skeenden relaterade till prevention, diagnostik och medicinsk behandling vid sjukdomstillstånd. Smådjursmedicin inkluderar olika subdiscipliner såsom dermatologi, endokrinologi, gastoenterologi, immunologi, infektionssjukdomar, kardiologi, onkologi, neurologi, pulmonologi, urologi/nefrologi, klinisk nutrition och klinisk toxikologi

Aktuell forskning

Etiopatogenes, prevention, diagnostik, och behandling av medicinska sjukdomar kopplade till kliniska frågeställningar hos sällskapsdjur, i första hand hund och katt, med förbättrad djurhälsa för detenskilda djuret som mål. Ökad djurvälfärd som bidrar till ökat välbefinnande hos människor. Komparativa aspekter med fokus på One Health. Specifikt utförs idag forskning rörande epidemiologi, etiopatologi, patofysiologi, prevention, biomarkörer, prognosticering, diagnostik, och behandling för följande sjukdomskomplex hos hund och katt:

  • Kroniska njursjukdomar
  • Hjärtsjukdomar
  • Tumörsjukdomar
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Endokrina sjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Hudsjukdomar 

Ämnesansvarig

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24