Gris- och fjäderfämedicin

Senast ändrad: 09 maj 2023

Ämnet gris & fjäderfä.jpg

 

Ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar propedeutik, medicin och kirurgi på både gris och fjäderfä. I detta inkluderas kunskap om medicinska sjukdomar såsom metabola sjukdomar, infektionssjukdomar, sjukdomar med ärftlig genes, zoonotiska sjukdomar, och intoxikationer.

Även förebyggande djurhälsovård ingår som en väsentlig del.

Aktuell forskning

  • Infektionssjukdomar

Gällande olika aspekter av sjukdomarnas etiologi, patogenes (uppkomst), diagnostik, spridning, behandling och profylax (förebyggande åtgärder).

Europeiska samarbeten

Forskning bedrivs också i samarbete med övriga europeiska länder, samt i form av biståndsprojekt inom områdena infektionssjukdomar och herd health management. Samverkan med andra kompetenser inom och utanför SLU är en nödvändig förutsättning för all denna forskning.

"Hållbar och säker livsmedelsförsörjning"

En stor del av den forskningen sorterar under ”hållbar och säker livsmedelsförsörjning” med målsättning att aktivt bidra till den nationella livsmedels-strategin.

En god djurhälsa är nödvändig för att stärka konkurrenskraften hos den inhemska animalieproduktionen och för att säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning.

För bättre djurvälfärd

Kunskap om djurens sjukdomar, liksom om livsmedelsburna bakterier, är nödvändiga för att säkerställa säkra livsmedel, men också för djurens skull. 

God djurhälsa, djurvälfärd och en låg antibiotikaförbrukning är tre viktiga aspekter. Likaså att förhindra smittspridning, förbättra diagnostik och identifiera mekanismer som påverkar uppkomsten av sjukdom.

En stark kompetens finns inom sjukdomsdiagnostik och förebyggande djurhälsovård, vilket ingår i ”Precision Livestock Farming”.

Forskning gris- och fjäderfämedicin