Komparativ medicin

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Mice

Ämnesbeskrivning

Komparativ medicin omfattar experimentell medicin med användning av djurmodeller för translationell och biomedicinsk forskning för ökad biologisk och medicinsk kunskap. Målet är att bättre kunna förstå och behandla eller förebygga sjukdomar på människor och djur. Försöksdjursmedicin omfattar kunskapen om försöksdjur och deras användning i forskning, deras biologi, skötsel, hantering, sjukdomar, anestesi, smärtlindring, experimentella tekniker, genetik och etiska avvägningar vid användningen och lagstiftningen som reglerar den. 

Aktuell forskning

• djurvälfärd
• anestesi
• analgesi
• teknikutveckling
• transplantations- och koagulationsforskning, materialutveckling inom ortopedi i samarbeten med Uppsala universitet och Karolinska Institutet

SVA, UU, LU, KI/KS och EU-samarbete (många deltagarländer): forskning i bl. a transplantationsmedicin, koagulation, regenerativ ortopediska medicin.


Ämnesansvarig

Marianne Jensen Waern
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för komparativ medicin och fysiologi                                                        

Telefon: 018-671463
E-post: marianne.jensen-waern@slu.se