Komparativ medicin

Senast ändrad: 05 februari 2024

Komp med presentation SLU web.jpg

Ämnesbeskrivning

Komparativ medicin omfattar experimentell medicin med användning av djurmodeller för translationell och biomedicinsk forskning för ökad biologisk och medicinsk kunskap. Målet är att bättre kunna förstå och behandla eller förebygga sjukdomar på människor och djur. Försöksdjursmedicin omfattar kunskapen om försöksdjur och deras användning i forskning, deras biologi, skötsel, hantering, sjukdomar, anestesi, smärtlindring, experimentella tekniker, genetik och etiska avvägningar vid användningen och lagstiftningen som reglerar den. 

Aktuell forskning

• Djurvälfärd
• Anestesi
• Analgesi
• Teknikutveckling
• kardiovaskulär forskning
• materialutveckling inom ortopedi

Forskning sker i samarbeten med bl. a. Uppsala universitet och biotechindustrin.


Ämnesansvarig

Patricia Hedenqvist
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för komparativ medicin                 
Telefon: 018-671899
E-post: patricia.hedenqvist@slu.se