Våra ämnen

Senast ändrad: 27 maj 2020

Institutionens mål är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet.

Forskningen bedrivs på djurslagen häst, nöt, gris, hund, katt och gnagare. Fokus är djursjukdomar, djurhälsa och djurvälfärd hos såväl det enskilda djuret som djurpopulationer, men djuren används även som modeller för människans sjukdomar. Institutionen för kliniska vetenskaper forskning inom en rad olika bedriver ämnen, exempelvis:

Anestesiologi

Bilddiagnostik

Djuromvårdnad

Gris- och fjäderfämedicin

Husdjursreproduktion

Hästmedicin

Idisslarmedicin

Klinisk kemi

Komparativ medicin

Reproduktionsbioteknologi

Smådjurskirurgi

Smådjursmedicin

Stordjurskirurgi

Veterinärmedicinsk epidemiologi

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se