Idisslarmedicin

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Kor

Ämnesbeskrivning

Idisslarmedicin är en djurslagsbaserad disciplin som fokuserar på undervisning och forskning omfattande identifiering, behandling och profylax av sjukdomar hos idisslare på individ- och besättningsnivå, samt optimering av idisslarproduktion.

Disciplinen förmedlar och genererar evidensbaserad kunskap om sjukdomarnas etiologi, patogenes, diagnostik, behandling, profylax och epidemiologi, samt djurhållning och klinisk verksamhet.

Aktuell forskning

Utveckling av kontrollmetoder (profylax och behandling) för sjukdomar hos idisslare, samt grundläggande delar av kontrollprogram, framförallt för infektiösa sjukdomar (huvudsakligen i Sverige och Europa, men även i utvecklingsländer), baserat på forskning inom epidemiologi, patogenes, djurhållning, genetik, mikrobiota, molekylär epidemiologi, antibiotikaresistens, smittskydd, behandling och vaccination, samt metodik och kommunikation inom besättningsmedicin.

Komparativ forskning utförs även med idisslare som modell för människa. Syftet är att bidra till en ökad konkurrenskraft och hållbarhet i idisslarproduktion. Vidare skall vi verka för en god djurvälfärd och en ansvarsfull antibiotikaanvändning i ett One-Health-perspektiv.

Idisslarkliniken

SLU bedriver en idisslarklinik i syfte av utbildning och forskning. Kliniken bedrivs med ett nära samarbete inom SLU med avdelningarna för reproduktion, patologi och utfodring - samt klinisk kemiska laboratoriet och bilddiagnostiska kliniken. Besök kliniken genom att klicka på länken här.


Ämnesansvarig

Jean-Francois Valarcher, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU                           
jean-francois.valarcher@slu.se, 018-671351