Klinisk kemi

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Provrör

Ämnesbeskrivning

Klinisk kemisk laboratoriediagnostik används för att diagnostisera sjukdomar och öka kunskapen om patogenesen vid olika sjukdomar. Underområden är hematologi, endokrinologi, klinisk kemi och cytologi, samt kvalitetssäkring/metodutveckling/validering av klinisk kemisk diagnostik. Klinisk kemi har undervisning både för djursjukskötarstudenter (årsk 1 och 2) och veterinärstudenter (årsk 4 och 5). Klinisk kemi har en aktiv residencyutbildning (ECVCP) tillsammans med Klinisk kemiska laboratoriet, UDS. 

Aktuell forskning

Aktuell forskning fokuserar på diagnostiska metoder som är kliniskt relevanta för djursjukvården. Aktuella forskningsområden är:

  • diabetes hos katt
  • diagnostiska biomarkörer i urinprover hos hund
  • cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt
  • diagnostiska biomarkörer inom reproduktionsendokrinologi
  • effekt av glukokortikoider på klinisk kemiska variabler

Klinisk kemi SLU har även en viktig funktion i att ta fram/utvärdera nya metoder, samt granska metoder som används i klinisk kemisk diagnostik.