Anestesiologi

Senast ändrad: 08 november 2023

Anestesi

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Anestesi och intensivvård är en relativt ung specialitet och ”The Association of Veterinary Anaesthetists”, är en internationell organisation för utbildning och utveckling av ämnet. Det är möjligt att efter veterinärexamen samt minst 3 års vidareutbildning på avancerad nivå avlägga specialistexamen inom European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia, ECVAA, Ämnet omfattar huvudområdena, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård och djuromvårdnad vid anestesi och intensivvård.

Aktuell forskning

  • Förbättrad syresättning hos häst under allmän anestesi med underprojekten:

    • matchning av ventilation/perfusion i lungorna under anestesi

    • effekt av pulsat NO 

    • påverkan på uppvakningens kvalitet.

  • Förbättring av anestesi och analgesi - gris

Tvärvetenskapligt och universitetsöverskridande projekt, inom veterinärmedicin och när grisen används som modelldjur inom humanmedicinsk forskning.

  • Utveckling av lämplig analgesi och anestesi vid kejsarsnitt på hund och katt

 

Forskning anestesi


Ämnesansvarig