Hästmedicin

Senast ändrad: 29 augusti 2023

hästmedicin_1920x600.jpg

Ämnesbeskrivning

Internmedicin för häst fokuserar på systemsjukdomar och sjukdomar i inre organ hos djurslaget häst, som främst behandlas medicinskt. Internmedicin för häst inkluderar olika subspecialiteter såsom infektionssjukdomar, gastroenterologi, endokrinologi, neonatologi, kardiologi, lungmedicin, arbetsfysiologi, urologi/nefrologi, neurologi, dermatologi, hematologi och klinisk nutrition.

Efter veterinärexamen samt efter minst 4 års vidareutbildning på avancerad nivå (1 års internship samt 3 års residency i internmedicin för häst) kan specialistexamen avläggas på europanivå (Diplomate of the European College of Equine Internal Medicine; Dipl. ECEIM).

Aktuell forskning

  • Behandling av insulindysreglering hos häst med SGLT-2 hämmare:
    a) Behandlingseffekter
    b) Påverkan på kardiovaskulära markörer
  • Utveckling av diagnostiska tekniker för identifiering av insulindysreglering hos häst
  • Störd glukagonreglering som en orsak till insulindysreglering hos häst
  • Förstå tysta smittbärare av kvarka och deras betydelse för smittspridningen
  • Karaktärisering av astma hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler

Ämnesansvarig

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin                                    
Telefon: 018-671388 E-post: johan.brojer@slu.se