Om institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 05 februari 2024

Institutionen för kliniska vetenskaper har 13 ämnesområden.

Kliniska vetenskaper

Institutionen för kliniska vetenskaper bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin och djuromvårdnad. Vi bidrar till kontinuerlig kunskapsutveckling om djurs hälsa och sjukdomar på såväl individ-, som populationsnivå. Den information vi förmedlar ska vara vetenskapligt baserad. 

Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. 

Tf Prefekt Marianne Grauers

 

Verksamhetsidé

Vi bedriver utbildning och forskning inom klinisk och komparativ veterinärmedicin och djuromvårdnad. Vi skall därmed bidra till kontinuerlig kunskapsutveckling om djurs hälsa och sjukdomar på såväl individ som populationsnivå. Den information vi förmedlar ska vara vetenskapligt baserad.

KV skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter, där alla tar ansvar för ett positivt arbetsklimat och alla ges goda möjligheter till personlig utveckling och med konkurrenskraftig lönesättning.

 

Organisation

 


Kontaktinformation

Gemensam mejladress till administrationen på KV:

KVinstadm@slu.se