Om institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 23 maj 2022

Institutionen för kliniska vetenskaper har 13 ämnesområden.

Verksamhetsidé

Vi bedriver utbildning och forskning inom klinisk och komparativ veterinärmedicin och djuromvårdnad. Vi skall därmed bidra till kontinuerlig kunskapsutveckling om djurs hälsa och sjukdomar på såväl individ som populationsnivå. Den information vi förmedlar ska vara vetenskapligt baserad.

KV skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter, där alla tar ansvar för ett positivt arbetsklimat och alla ges goda möjligheter till personlig utveckling och med konkurrenskraftig lönesättning.

 

Organisation