Veterinärmedicinsk epidemiologi

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Kor

Ämnesbeskrivning

Undervisning och forskning inom det djurslagsövergripande ämnet veterinärmedicinsk epidemiologi är fokuserad på hur veterinärmedicin kan användas för att förebygga sjukdom och andra störningar på populationsnivå och därigenom befrämja såväl djurs som människors hälsa, välfärd och välmående, s.k. OneHealth och OneWelfare.

Pågående forskning

Fokus för vår forskning är att tillämpa epidemiologiska metoder för att identifiera faktorer i miljön, i skötseln och hos djuret som påverkar hälsa, välmående och prestationsförmåga hos populationer av djur. Möjligheterna för förebyggande åtgärder och för att främja god djurhälsa och välfärd gynnas därför av vår forskning. Vi har ett starkt tvärvetenskapligt arbetssätt och vår ambition är att förena samhällsvetenskap, inklusive kvalitativa metoder och djurhälsoekonomi, med populationsmedicin och andra medicinska inriktningar.

Forskningen baserar sig främst på tillgängliga sekundära databaser, varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier, som är utformade och utförda för specifika forskningsprojekt. Att förbättra kvaliteten och användbarheten av data är en viktig del av forskningen. Därför är utvärdering av existerande databaser och att verka för korrekt utformning av fältstudier viktiga komponenter i vår forskning. Forskning utförs på flera djurslag såsom mjölkkor, hästar, grisar, hundar och katter, och sker i nära samarbete med andra avdelningar och grupper vid KV. Många projekt genomförs i samarbete med externa avnämare såsom Gård & Djurhälsan, Växa, DeLaval och SVA. 

Exempel på forskningsinriktningar, var och en med flera delprojekt, är:

  • Infektionssjukdomar
  • Antibiotikaanvändning
  • Biomekanik
  • Ekologisk och hållbar djurproduktion
  • Djurvälfärd
  • Hundhälsa
  • Ekonomiska faktorer för djurhälsa och djurvälfärd
  • Precisionsmedicin för produktionsdjur
  • Tvärvetenskaplig epidemiologi (integration av naturvetenskap och samhällsvetenskap)
  • OneHealth och OneWelfare 

Flera av dessa inriktningar ansluter väl till fakultetens forskningsområden; Systemperspektiv på det cirkulära livsmedelssystemet, One Health och digitalisering. De ansluter också väl till SLUs fokusområden; hållbar utveckling, det digitala samhället och ett SLU.


Ämnesansvarig

Nils Fall, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 018-67 13 96
E-post: nils.fall@slu.se