Kurstillfällen hästtandvård

Senast ändrad: 21 mars 2024

Anmälan görs via mail till ove.wattle@slu.se

Vi kommer att arragera:

DELKURS 1: Uppsala Fredag - Söndag, 23–25:e augusti 2024.

På delkurs 1: består fredagen av föreläsningar

Lördag av föreläsningar följt av praktiska övningar i att utföra kliniska undersökningar av 22 hästmunnar.

Söndag består föreläsningar följt av praktiska övningar i undersökning av hästmunnar, lokalbedövningar huvud, samt genomgång av grunderna för betsling av häst.

Delkurs 1 kostar 10.000 kronor + moms

Fullständig information:

Delkurs 1

Kostnad 10.000 kronor + moms inklusive mat och fika enligt schema

Fredag 23 augusti 2024

13.00 - 13.20 Välkommen – upplägg

13.20 - 14.30 Embryologi/Anatomi/fysiologi

Kaffe

15.00 – 15.50 Embryologi/Anatomi/Ultrastruktur, saliv, immunologi/fysiologi

16.00 - 16.45   Embryologi/Anatomi/Ultrastruktur, saliv, immunologi/fysiologi

Lördag 24 augusti 2024

08.30 – 09.30 Bettutveckling och åldersförändringar

Kaffe

10.00 – 10.40 Bettypsbedömning och normalvariationer     

10.50 - 11.45 Munhåleinspektion/Sedering/Registrering av fynd/Ergonomi

11.45 - 12.40  Lunch

12.40 -17.00   Praktiska övningar/genomgångar; 3 stationer ta med oömma kläder. Ni kommer delas i 2 grupper som först roterar mellan station 1 och 2 och därefter är ni alla på station 3.              

 1. Klinisk undersökning av levande häst
 2. Bildspel munhålefynd
 3. Munhåleundersökning, registrering av fynd

17.00-17.45  Genomgång och frågor dag 1

19.45 -         Kursmiddag

Söndag 25 augusti 2024

08.30-09.10 Epidemiologi vanliga sjukdomstillstånd i munhålan

09.15 - 10.45  Slemhinneförändringar Betselskador

Kaffe

11.05  – 11.40  Vargtandsproblematik, Lokalbedövningar

11.40 - 12.00 utdelning av uppgifter inför delkurs 2 i form av registrering av fall i den egna praktiken, förbereda redogörelse av ett fall som föranlett minst 3 besök

12.00 -12.50 Lunch

12.50 -16.10 Tre praktiska övningar 1 timme/station

 1. Lägga bedövningar/dissekera fram resultat. Bekanta er med olika instrument
 2. Munhåleundersökning, registrering av fynd samt diskussion av basala munhåleåtgärder i tilldelat material. Arbetet utförs 2 och 2
 3. Betseldiskussion (1 grupp)

16.10 – 16.30 Avslutning sammanfattning

 

DELKURS 2: Uppsala Fredag–söndag, 25 - 27 oktober 2024.

På delkurs 2: består fredag av föreläsningar om ortodonti, mjukdelsrelaterade problem m.m. följt av praktiska övningar i tandreglering och klinisk undersökning av ”döskallar”

Lördag består av föreläsningar om tumörer, missbildningar m.m. samt bilddiagnostik följt av praktiska övningar i bilddiagnostik.

Söndag, Föreläsningar följt av praktiska övningar avseende eget arbete med roterande instrument, tillpassning av bett på levande häst och diskussion om olika behandlingar.

Delkurs 2 kostar 11.600 kronor + moms

Friday 25 October 2024

08.30 – 09.00 Welcome

09.00 - 10.00 Stomatitis, gingivitis, periodontal disease etc. and medical treatments

10.00 - 10.20 Coffee

10.20 – 11.00 Stomatitis, gingivitis, periodontal disease etc. and medical treatments

11.00 – 11.40 Mastication/feedstuff/tooth wear (attrition)

Break

11.45 - 12.20 Orthodontics

12.20 - 13.20 Lunch

13.20 - 16.20 Wet labs - 50 min per station.

 1. Orthodontics (1 group)
 2. Clinical management of different cases (2 groups)

16.20 - 16.40 summing up / discussion

16.40 - 18. 30 Case presentations of participants: A horse you have examined at three different occasions. Max. 6 minutes / person

Saturday 26 October

08.30 - 10.00 Tumors, developmental disorders etc.

10.00 - 10.20 Coffee

10.20 - 11.10 Tumors, developmental disorders etc.

Break

11.20 - 12.05 Intra- and extra oral radiography of mandibular / maxilla MU

Break

12.10 - 13.00 other methods for diagnostic imaging of the mandible / maxilla MU

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00 Circulation between 4 stations á 1 hour

 1. Extra oral radiology (1 group)
 2. Intra oral radiology (1 group)
 3. Evaluation of diagnostic images (1 group)
 4. Case discussion (1 group)

18.00 -18.30 Case presentations of participants:

A horse you have examined at three different occasions.Max. 6 minutes / person

19.45 – Dinner

Sunday 27 October

08.30 - 08.40 Questions regarding tooth corrections with dental instruments

08.40 - 09.45 Dental instrument, theory and application.

09.45 - 09.55 Coffee

09.55 - 10.15 Occupational safety.

10.15 - 10.30 Sampling for PAD, Bacteriology. etc.

10.30 - 10.50 Distribution of practical tasks for the wet lab.

(1. practical training using different types of burrs, TC-cutter and, discs, 2. Applied bitting in vivo 3. Discuss treatments based on cadaverous sculls findings)

10.50 – 12.00 Wet lab and applied bitting in vivo (3 stations á 1 hour)

12.00 - 12.50 Lunch

12.50 - 15.00 Wet lab continue

15.00 - 15.30 Maintenance of instruments

15.30 - 16.10 Case presentations of participants:

16.10 – 16.30. Summing up and homework for the third step of the continuing education in equine dentistry

Övrigt:

Lunch och kaffe + en kursmiddag/kurs ingår i priset för delkurserna. Oavsett delkurs, är samling dag 1 vid huvudentrén till VHC. Halva kurserna består av praktiska övningar.

Deltagarna får själva ordna logi samt ta med sig oömma kläder för de praktiska övningarna.

Bindande anmälan skickas till ove.wattle@slu.se.

Kursansvarig: VMD Ove Wattle.


Kontaktinformation