Framtidens skog

Senast ändrad: 05 februari 2024
Trädstammar i en skog, foto.

Skogen är en av våra allra viktigaste naturresurser och förser oss med konstruktionsmaterial, papper, energi och spelar dessutom en viktig roll för den biologiska mångfalden och vår rekreation. Därför är det mycket oroande att skadesvampar kan orsaka stora skador på våra skogar.

Förändrat klimat och skogsbruk leder till nya sjukdomar

Framtidens skog kommer med stor sannolikhet att utsättas för både ett förändrat klimat samt ett mer intensivt skogsbruk för att kunna möta ett ökad behov av skogsprodukter. Både skogsbruk och klimat kan påverka trädens känslighet för infektion och skadegörarnas förmåga att orsaka sjukdom och skada. Rotticka som orsakar rotröta är ett exempel på en patogen art som har ökad på grund av det moderna skogsbruket. Tillväxten och aktivitet hos patogena svamparter är ofta väldigt känslig för väderfaktorer som temperatur och fuktighet. Gremmeniella abietina är en patogen vars skadeverkning är direkt relaterad till vissa väderbetingelser. 

Ett förändrat klimat kan också tillåta nya arter, som Dothistroma septosporum, Fusarium circinatum och Diplodia pinea att sprida sig i Sverige. Den förväntade klimatförändringen med ökade temperaturer, ökad nederbörd och en högre frekvens av extremt väder kommer med all sannolikhet att påverka sjukdomsfrekvensen i våra framtida skogar.  

Vi använder en rad olika metoder, från molekylära verktyg till geografiska utbredningsmodeller, för att undersöka dynamiken hos patogena svampar i relation till skogsbruk och klimat. Många av våra projekt ingår i större samarbetsprojekt som t ex Future Forest, BACCARA, ISEFOR och FUNDIV.

Avslutade projekt om framtidens skogar

  • Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic forestry as a result of climate change (2012). Projektet finanierades av SNS
  • Rotstand-modellen - en modell som utvecklats för att beräkna omfattningen av skador orsakade av rotticka, Heterobasidion annosum.

Spara

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07