Utbildning

Senast ändrad: 02 januari 2017
DSC_0435.jpg

Vid sidan av forskning svarar institutionen för huvuddelen av undervisningen i ekonomi inom Jägmästarprogrammet, samt för forskarutbildning inom nationalekonomi vid fakulteten. Tillsammans med Umeå universitet (via CERE) ges också ett masterprogram.

Grundutbildningen inom Jägmästarprogrammet består av tre områden: nationalekonoomi, inklusive naturresursekonomi, skogsekonomi; företagsekonomi; och skogspolitik. 

Medarbetare vid institutionen medverkar också i andra kurser inom masterutbildningen vid Umeå Universitet, via CERE, samt vid masterprogram inom fakulteten.  

Inom forskarutbildningen samarbetar vi med Umeå Universitet, via CERE, och erbjuder flera forskarutbildningskurser för en bred internationell publik varje år.


Kontaktinformation

För mer information, kontakta respektive ansvarig för:

Grundutbildningen: Peichen Gong

Forskarutbildningen: Göran Bostedt

Sidansvarig: camilla.widmark@slu.se