SLU Alnarp

Senast ändrad: 03 november 2023
Flygbild över Alnarp.

På campusområdet Alnarp är verksamheten koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk.

I Alnarp finns det forskningsmiljöer i världsklass som till exempel inom landskapsarkitektur, växtskyddsbiologi, växtförädling, landskapsarkitekturens miljöpsykologi och skogsvetenskap.

Strategiska tvärvetenskapliga satsningar:

 • Horticultural food production systems as a driving force supporting resilient urban transformations
 • Sustainable living requires the nexus between Urban Socio-Ecology and Integrated Pest Management
 • Växtproteingruppen Alnarp – från produktion till konsument och innovationer
 • Betydelsen av digital teknik och korta livsmedelskedjor för stadsnära matproduktion, för gynnande av hållbara produktionssystem, multipla landskapsvärden och fler människors tillgång till lokalt odlad mat.

Läs mer om projekten.

Vision Alnarp

Här kan du följa projektet som utvecklar Alnarp i sin roll som både campus och mötesplats. I projektet deltar SLU, Akademiska Hus och Lomma kommun.

Verksamheter vid SLU i Alnarp

Verksamheten vid SLU i Alnarp är organiserad i olika institutioner och enheter.

Fokus på äpplet

Äpplet är en av svenskarnas käraste frukter. Äppelforskningen vid SLU anknyter till många aktuella samhällsfrågor. Utforska äpplet från flera perspektiv på slu.se/apple!

Flera mognande äpplen hänger från en gren.

Utbildning inom landskap, trädgård, jordbruk och skog

Utbildning har långa traditioner i Alnarp. Här har funnits högre utbildning inom landskap, trädgård, lantbruk och skog under en lång tid. Platsen med sin historiska miljö i kombination med grönska och modern undervisning lockar många nya studenter. För närvarande studerar ungefär 1.200 studenter på campus på både grund- och avancerad nivå.

Du kan följa våra studenter via våra #plugga-sidor. Välj t ex #pluggagrönt eller #greenstudies! 

Läs om campus Alnarp se våra utbildningar här.

Fristående kurser kan läsas också av dig som inte är student vid SLU. Du kan söka kurser inom olika ämnen i vår kursdatabas eller på antagning.se

På sidan Bostad i Alnarp hittar du information om olika bostadsmöjligheter.

Kontaktperson för utbildningsfrågor vid LTV-fakulteten:

Karl Lövrie, prodekan
040-41 54 39, 073-024 22 61
karl.lovrie@slu.se

Kristin Andersson, utbildningsledare
040-41 50 03, kristin.andersson@slu.se

Alnarpsparken, museer med mera

Såväl parkens grönska som universitetsområdets vackra byggnader med karaktärsfull arkitektur, bjuder på en härlig miljö för studenter, forskare, anställda och besökare.

 • Alnarpsparken (på denna sida kan du ladda ned en guidad tur i parken i mp3-format). Parken är öppen för alla och har många besökare under årets alla årstider.

  - Följ händelser i parken på Instagram: SLU Alnarpsparken.

  - Appen Alnarpsparken innehåller en karta över parken där en markör visar var du befinner dig och på 16 olika platser får du en berättelse om något med anknytning till platsen. Det går att välja olika språk eller en mer barninriktad guidning och du kan ladda ner Alnarpsparkens vänners parkkarta och Alnarpsmuseernas broschyr. Appen finns där du hämtar appar till din telefon, t.ex. App Store eller Google Play.

 • Alnarps västerskog (på denna sida kan du ladda ned en guidad tur i skogen i mp3-format).

 • Alnarps landskapslaboratorium
 • Sensola - multisensoriskt utelaboratorium
 • Växtskyddsstigen

 • Alnarpsmuséerna

Hitta till Campus Alnarp

Alnarp ligger ute vid Öresundskusten, strax norr om Malmö, söder om Lomma och väster om Lund och Åkarp. Hit tar man sig lätt med tåg, cykel, buss eller bil.

Tåg

Närmaste tågstation ligger i Åkarp (utmed sträckan Malmö–Lund). Därifrån är det promenad- eller cykelavstånd till Alnarp (ca 2 km). Tidtabell, se Skånetrafiken

Buss

Från Malmö Värnhem till Campus Alnarp (nr 139). Från Lund C till Campus Alnarp (nr 139). Tidtabeller och resvägar, se Skånetrafiken

Bil

Från E6 - tag avfarten vid trafikplats Lomma. Sväng höger och i rondellen vid Circle K-macken till vänster mot Alnarp.

Från E22 - kör av vid avfart 19, Lund S, först väg 108 mot Kävlinge, sen väg 103 mot Lomma, och i rondellen vid Circle K-macken till vänster mot Alnarp.

Från E6/E20/E22 N (yttre ringvägen): kör av vid avfart 17, Helenelund, sväng vänster, kör förbi Burlövs egnahem, fortsätt förbi varuhuset Burlöv Center, rakt fram i rondellen strax innan Circle K-macken och till höger ut mot Västkustvägen mot Åkarp. Sväng vänster mot Alnarp vid avfarten i Åkarp.

Från flygplatser

Från Kastrup/Copenhagen Airport- tag Öresundståget till Malmö C. Byt till Stadsbuss 4 mot Segevång från Malmö C. Gå av på hållplats Värnhem. Byt till buss 139 mot Lomma, gå av på Campus Alnarp.

Från Sturup/Malmö Airport - tag Flygbussen till Malmö C. Byt till Stadsbuss 4 mot Segevång från Malmö C. Gå av på hållplats Värnhem. Byt till buss 139 mot Lomma, gå av på Campus Alnarp.

Hitta på Campus Alnarp

Besöksadress

Sundsvägen 6, Alnarp

Postadress

Box 190, 234 22 Lomma

Tel

040-41 50 00

Alnarpskarta april 2024

Studentliv

I Alnarp finns ungefär 2 000 studenter (motsvarande ca 1 200 helårsstudenter) som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare.

Veckans mat


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Servicecenter Campus Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-16
Postadress: SLU Servicecenter Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma